מיאלומה נפוצה

ניבוי ההישרדות עבור חולים עם אבחנה חדשה של מיאלומה נפוצה

החוקרים הצליחו להראות כי ניתן לנבא מדדי הישרדות שונים של מטופלים עם אבחנה חדשה של מיאלומה נפוצה באמצעות חישוב של ציון המטופואטי

מיאלומה נפוצה (מקור: ויקיפדיה)

ריבוד מטופלים עם מיאלומה נפוצה (MM – multiple myeloma) לפי סיכון בזמן אבחנת המחלה הוא קריטי. החוקרים בדקו את היכולת של אינדקסים המטופואטיים, כולל נפח תאי הדם האדומים (MCV – mean corpuscular volume), המוגלובין (Hgb) וטסיות (Plt), לנבא תוצאים.

מדובר במחקר רטרוספקטיבי שכלל מטופלים שטופלו ב-Mayo Clinic בין ינואר 2004 לאפריל 2018. החוקרים שילבו שלושה משתנים (המוגלובין< 10 גרם/ד"ל, טסיות < 150 × 109/ ליטר, ו-MCV > 96 פמטוליטר (ft), כאשר כל משתנה קיבל ציון של 1.

החוקרים הצליחו לזהות 1,540 מטופלים עם אבחנה חדשה של MM, מתוכם 707 (46%) היו עם ציון 0, 513 (33%) היו עם ציון 1, 260 (17%) היו עם ציון 2, ו-60 (4%) היו עם ציון 3. הציונים חילקו את המטופלים לארבע קבוצות עם סיכויי הישרדות שונים. חציון ההישרדות ללא מחלה (PFS – progression free survival) היה 32.3 חודשים בקבוצה עם הציון 0, 24.8 חודשים בקבוצה עם הציון 1, 21.7 חודשים בקבוצה עם הציון 2, ו-18.3 חודשים בקבוצה עם הציון 3, עבור P< 0.001.

החוקרים מצאו כי חציון ההישרדות הכוללת (OS – overall survival) היה 80.7 חודשים בקבוצה עם הציון 0, 59.9 חודשים בקבוצה עם הציון 1, 51.7 חודשים בקבוצה עם הציון 2, ו-31.3 חודשים בקבוצה עם הציון 3, P<0.0001. בנוסף, באנליזה רב משתנית נמצאו משתנים מנבאים ל-OS כמו גיל ≥ 65 (יחס הסיכונים 1.93 ; P<0.0001), שלב לפי R-ISSי(1-2 בהשוואה ל-3) (יחס הסיכונים 0.48 ; P<0.0001), וציון המטופואטי (0-2 בהשוואה ל-3) (יחס הסיכונים 0.51 ; P=0.001).

בעקבות תוצאות המחקר, החוקרים הסיקו כי ציון המטופואטי יכול לנבא הישרדות עבור מטופלים עם אבחנה חדשה של מיאלומה נפוצה.

מקור: 

Al Saleh, A.S. et al. (2019) American Journal of Hematology 95,1.

נושאים קשורים:  מיאלומה נפוצה,  ציון המטופואטי,  הישרדות,  מחקרים,  ריבוד סיכונים
תגובות