מחקרים

מעכבי אינטרלוקין-17 לטיפול בפסוריאזיס מביאים לתגובה מהירה יותר ממעכבי אינטרלוקין-23

בסיקרה שיטתית זו דגמו החוקרים מחקרים בהם ניתנו טיפולים ביולוגיים לספחת (פסוריאזיס), מתוך מטרה להבין אילו תרופות מביאות להתחלת הפעולה המהירה ביותר לפי מדד ייעודי לשטח הספחת וחומרתה

טיפול בספחת (אילוסטרציה)

מספר תרופות ביולוגיות חדשות לטיפול בספחת מסוג פלאק (Plaque psoriasis) כבר זמינות, או שנמצאות בשלבי פיתוח. תרופות אלה עשויות להיות שונות זו מזו מבחינת הזמן הנדרש עד להגעה לתגובה טיפולית, לפי המדד להערכת שטח הספחת וחומרתה (PASI, Psoriasis Area and Severity Index). בסקירה שיטתית זו בדקו החוקרים את הזמן עד להתחלת פעולתם של מעכבי אינטרלוקין-17 ואינטרלוקין-23 שניתנו כטיפול בספחת.

מטרתו העיקרית של המחקר הייתה לחשב את משך זמן הטיפול הממוצע והמשוקלל, שנדרש לצורך הגעה של 25% או 50% מחולי הספחת למצב של מדד PASI90.

בוצע חיפוש במאגרי המידע והספרות PubMed, Web of science, ו-EMBASE בעזרת המונחים הבאים: ספחת, וגם (איקסקיזומאב [ixekizumab] או סקוקינומאב [secukinumab] או ברודלומאב [brodalumab] או ריסנקיזומאב [risankizumab] או גוסלקומאב [guselkumab] או טילדרקיזומאב [tildrakizumab]).

סך של 27 מחקרים נבחרו לשליפת נתונים וניתוח איכותני, מתוכם 26 מחקרים נותחו מבחינה כמותנית. הזמן הקצר ביותר עד להגעה של 25% ו-50% מהמטופלים למצב של PASI90, נצפה לאחר טיפול עם ברודלומאב במינון 210 מיליגרם כל שבועיים (3.5 שבועות, ו-6.2 שבועות, בהתאמה), ולאחר מכן תחת טיפול עם איקסקיזומאב במינון 80 מיליגרם כל שבועיים (4.1 שבועות, ו-7.4 שבועות, בהתאמה) או במינון 80 מיליגרם כל 4 שבועות (4.6 שבועות, ו-8.1 שבועות, בהתאמה).

החוקרים הסיקו שניסויים קליניים הראו שהזמן עד להתחלת פעולת התרופה הוא קצר יותר במחקרים שבדקו מינונים מאושרים של מעכבי אינטרלוקין-17, לעומת מחקרים שבדקו מעכבי אינטרלוקין-23.

מקור: 

Egeberg, A. et al. (2020). Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. 34(1):39-46 

נושאים קשורים:  מחקרים,  ספחת,  מדד לשטח הספחת וחומרתה,  מעכבי אינטרלוקין-17,  מעכבי אינטרלוקין-23
תגובות