אנמיה אפלסטית קשה

השוואת מינונים של ATG מארנב במטופלים עם אנמיה אפלסטית קשה

חוקרים לא מצאו הבדל משמעותי בין שני מינונים שונים של ATG מארנב בחולי אנמיה אפלסטית קשה

עירוי לחולה המטולוגי. אילוסטרציה

טיפול הבחירה במטופלים עם אנמיה אפלסטית קשה (Severe aplastic anemia - SAA), כולל דיכוי חיסוני עם גלובולין אנטי-תימוציטי (Anti-thymocyte globulin - ATG) וציקלוספורין A. עם זאת, המינון האופטימלי של ATG מארנב טרם נקבע.

החוקרים מדווחים על מחקר פרוספקטיבי רנדומלי רב מוקדי ראשון מסוגו, המשווה בין שני מינונים שונים של ATG מארנב במטופלים עם SAA.

החוקרים כללו מטופלים עם SAA שדרשו טיפול התחלתי מדכא חיסון ביפן (89), בסין (85) ובקוריאה (48), בין החודשים מאי 2012 לאוקטובר 2017. אקראיות חסומה של 1:1 הוחלה על שני מינונים שונים של ATG מארנבים. בסך הכל, 222 מטופלים עברו הקצאה אקראית, כאשר 112 קיבלו 2.5 מ"ג/ק"ג ו-110 קיבלו 3.5 מ"ג/ק"ג של ATG מארנב, למשך 5 ימים. התוצא העיקרי היה תגובה המטולוגית ביום 180.

החוקרים מצאו כי לאחר 6 חודשים לא נצפה הבדל משמעותי בשיעורי התגובה בין שני המינונים (49% במינון של 2.5 לעומת 48% במינון של 3.5, p=0.894). ההישרדות הכוללת לאחר 3 שנים הייתה דומה בין שתי הקבוצות (85%, רווח בר-סמך 95%: 76%-91% לעומת 91%, רווח בר-סמך 95%: 82%-96%; p=0.107).

החוקרים הגיעו למסקנה כי מחקרם לא חשף הבדלים משמעותיים ביעילות ובבטיחות בין מינון של 2.5 לבין 3.5 מ"ג/ק"ג של ATG מארנב במטופלים עם SAA.

מקור: 

Nerita, A. et al. (2019). British Journal of Haematology. https://doi.org/10.1111/bjh.16055

נושאים קשורים:  אנמיה אפלסטית קשה,  ATG מארנב,  טיפול מדכא חיסון,  מחקרים
תגובות