רדיותרפיה

סיווג גנומי-קליני לזיהוי הצורך בטיפול מועצם עם קרינה לסרטן השד לאחר ניתוח

במטופלות עם סרטן השד לאחר ניתוח משמר שד, כלי סיווג חדש הנקרא ARTIC יכול לזהות נשים שירוויחו מטיפול קרינתי. בנשים עם סיכון מוגבר להישנות מקומית יש לשקול טיפול קרינתי בעצימות גבוהה יותר

רוב המטופלות עם סרטן שד מוקדם מקבלות טיפול משלים עם קרינה (רדיותרפיה) לאחר ניתוח משמר שד, למניעת הישנות מקומית של הגידול. עם זאת, עדיין לא קיימים כלי הערכה גנומיים, לבחירת אסטרטגיית הטיפול הקרינתי המתאימה ביותר.

במחקר שנערך תואר הטרנסקריפטום (transcriptome) של גידולים ראשוניים מתוך בדיקה שנלקחה לדירוג קליני בניסוי SweBCG91-RT.  בניסוי השתתפו מטופלות עם סרטן שד ללא בלוטות לימפה נגועות וחולקו רנדומלית לקבוצה שקיבלה טיפול עם קרינה לכל השד לאחר ניתוח משמר שד או לקבוצה שלא קיבלה טיפול בקרינה כלל. מתוך המחקר נגזרה שיטת סיווג חדשה, Adjuvant Radiotherapy Intensification Classifierי(ARTIC), אשר מורכבת מ-27 גנים וגיל המטופלת. השיטה נבדקה ב-3 מחקרי עוקבה זמינים פומבית ולאחר מכן אומת סיווג ARTIC באופן בלתי תלוי, ככלי למניעת הישנות מקומית ב-748 מטופלות מתוך הניסוי SweBCG91-RT. כמו כן, הושוותה היכולת של חתימות גנומיות שנעשו בעבר, בחיזוי התועלת מטיפול קרינתי ב-SweBCG91-RT.

נמצא כי ARTIC הינו סיווג פרוגנוסטי ביותר, החוזה הישנות מקומית של סרטן השד במטופלות שטופלו עם קרינה (יחס סיכון 3.4; רווח בר-סמך 95% 2.0-5.9; P<0.001). כמו כן נמצא כי סיווג ARTIC נותן תחזית לתועלת של טיפול קרינה (Pinteraction=0.005). במטופלות עם ציון ARTIC נמוך נצפה רווח גדול יותר מטיפול קרינה (יחס סיכון 0.33 [רווח בר-סמך 95%, 0.21-0.52], P<0.001; שכיחות מצטברת של 10 שנים של הישנות מקומית, 6% לעומת 21%), בעוד אלו עם ציון ARTIC גבוה הרוויחו פחות מטיפול עם קרינה (יחס סיכון 0.73 [רווח בר-סמך 95% 0.44-1.2], P=0.23; שכיחות מצטברת של 10 שנים להישנות מקומית 25% לעומת 32%). מנגד, אף אחד מתוך 8 החתימות הגנומיות שפורסמו לפני כן לא נתנה תחזית של התועלת מטיפול קרינה ב-SweBCG91-RT.

מסקנת המחקר הייתה כי ARTIC יכול לזהות נשים שירוויחו משמעותית מטיפול קרינתי משלים. כמו כן, נמצא כי ARTIC יעיל בזיהוי נשים עם סיכון מוגבר במיוחד להישנות מקומית, שאצלן קרינה לכל החזה הייתה לא יעילה מספיק. בנשים אלו אסטרטגיית טיפול בעצימות גבוהה יותר, כמו מתן דחף של קרינה למיטת הגידול והאפשרות להקרנה בבלוטות מקומיות, צריכה להילקח בחשבון כאופציה טיפולית. החוקרים סבורים כי ARTIC הינו המסווג הראשון שאומת, שנותן תחזית אמינה לתועלת של טיפול קרינתי, בניסוי קליני שלב 3 עם מטופלות שחולקו רנדומלית לקבל או לא לקבל טיפול עם קרינה.

מקור: 

Sjöström M. et al. (2019) Journal of Clinical Oncology. 37, 3340

נושאים קשורים:  רדיותרפיה,  קרינה,  גנום,  הישנות מקומית,  ניתוח משמר שד,  מחקרים