קנאביס

תלות ושימוש לרעה בקנאביס במושתלי כליה: השלכות על תוצאים קליניים של ההשתלה

מחקר זה בדק וקבע כי יש צורך בתשומת לב מיוחדת במעקב אחר מושתלים עם היסטוריה של שימוש לרעה בקנאביס

12.01.2020, 14:50

צמח הקנאביס נמצא בקטגוריית הסמים הבלתי חוקיים ברוב מדינות ארה״ב, אך הלגליזציה לטובת שימוש גוברת. המדיניות והקווים מנחים לגבי השימוש בחולים מושתלים שנויים במחלוקת.

החוקרים בחנו מאגר נתונים המקשר בין רשומות לאומיות של השתלת כליה (52,689 במספר) לתביעות ביטוח לאומי Medicare על מנת לזהות אבחנות של תלות בקנאביס או שימוש לרעה, והאסוציאציות לתוצאים קליניים של השתל והפציינט.

תלות/שימוש לרעה בקנאביס אובחנו רק ב-0.5% (n=254) ו-0.3% (n=163) ממושתלי הכליה לפני ואחרי ההשתלה בהתאמה. המטופלים אשר היו בסבירות גבוהה יותר בתלות/שימוש לרעה טרם ההשתלה: שחורים בגילאי 19-30, ללא השמנת יתר, השכלה על-תיכונית או תעסוקה. תלות/שימוש לרעה בקנאביס בשנה שקדמה להשתלה לא נמצאו קשורים למוות או דחיית שתל בשנה שלאחר ההשתלה, אך נקשרו בבעיות פסיכו-סוציאליות אחרי השתלה (שימוש לרעה באלכוהול או סמים אחרים, חוסר היענות, סכיזופרניה ודיכאון). מעבר לכך, תלות/שימוש לרעה בקנאביס בשנה שלאחר הניתוח נמצאו קשורים במוות מכשל של שתל (יחס סיכונים 2.29; 95% רווח בר-סמך 1.52-3.32), דחיית שתל (סיכון יחסי 2.09; 95% רווח בר-סמך 1.50- 2.91) ומוות (סיכון יחסי 1.79; 95% רווח בר-סמך 1.06-3.04) בשנתיים העוקבות להשתלה.  תלות/שימוש לרעה בקנאביס לאחר ההשתלה נמצאו קשורים לסיבוכים קרדיווסקולריים, ריאתיים ופסיכו-סוציאליים, וכמו כן עם תאונות ושברים.

על אף שסביר שישנה אסוציאציה בין תלות/שימוש לרעה בקנאביס למצבים והתנהגויות, אבחנה זו בשנה שלאחר ההשתלה נראית כקשורה בהשלכות פרוגנוסטיות לגבי תוצאים קליניים בשתל ובמטופל. מטופלים עם תלות/שימוש לרעה בקנאביס לאחר השתלה, זקוקים למעקב ותמיכה מיוחדים.

מקור: 

Alhamad, Tarek MD, MS1 et al. (2019). Transplantation 103, 11

נושאים קשורים:  קנאביס,  השתלת כליה,  שימוש לרעה בקנאביס,  סיבוכים,  מחקרים
תגובות