מחקרים

האם פסוריאזיס מעלה את הסיכון למיגרנות?

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי ומבוקר זה בדק האם חולי ספחת (פסוריאזיס) נמצאים בסיכון מוגבר ללקות בצדעת (מיגרנה), ביחס לקבוצת ביקורת של נבדקים שלא סבלו מספחת

06.01.2020, 18:01

הן ספחת (פסוריאזיס) והן צדעת (מיגרנה) קשורות למחלות דלקתיות. עם זאת, מעט מחקרים נערכו על מנת לבחון את הסיכון המוגבר לצדעת בקרב חולי ספחת. מטרתו של מחקר זה הייתה לזהות האם ספחת מעלה את הסיכון לסבול מצדעת.

המחקר התבסס על נתונים של אוכלוסיית עוקבה לאומית שנאספו על ידי שירותי ביטוח הבריאות הלאומיים של קוריאה, בין השנים 2002-2013. חולי ספחת (11,071 מטופלים) ומשתתפי קבוצת הביקורת (44,284 משתתפים) נבחרו והותאמו ביחס של 1:4 לפי גיל, מגדר, רמת הכנסה, אזור מגורים, ורקע רפואי קודם של יתר לחץ דם, סוכרת, ורמות שומנים מופרעות בדם. החוקרים השתמשו במודל הסיכונים היחסיים על שם קוקס (Cox) לצורך חישוב יחס סיכונים עם מודל גולמי ומותאם. כמו כן, בוצע ריבוד נתונים לפי גיל ומגדר.

התוצאות הראו שההיארעות של צדעת הייתה גבוהה יותר באופן מובהק בקרב חולי ספחת לעומת נבדקי הביקורת (יחס סיכונים מותאם 1.16, רווח בר-סמך 95%, 1.04-1.31, P<0.05). בניתוח של ריבוד הנתונים, ההיארעות של צדעת הייתה גבוהה יותר באופן מובהק בקרב חולי ספחת ביחס לנבדקי הביקורת, רק בקבוצת הגברים בגילאי הביניים (יחס סיכונים מותאם 1.62, רווח בר-סמך 95%, 1.22-2.13, P=0.001).

החוקרים הסיקו שספחת עלולה להגביר את הסיכון לצדעת.

מקור: 

Min, C. et al. (2019). Medicine. 98(17): e15370

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיגרנה,  מיגרנות,  פסוריאזיס,  ספחת,  צדעת
תגובות