היפר-המוליזה

עדות היסטופתולוגית לשפעול מאקרופאגים המניעה את סינדרום ההמוליזה המוגברת לאחר עירוי דם

חוקרים סבורים כי ישנה עדות היסטופתולוגית לשפעול מאקרופאגים, המהווה גורם אפשרי ל-PTHS

פעילות מאקרופאגים, מערכת החיסון (צילום: אילוסטרציה)

סינדרום ההמוליזה המוגברת לאחר עירוי דם (Post‐transfusion hyperhaemolysis syndrome = PTHS), מהווה סיבוך נדיר אך מסכן חיים שדווח בעיקר בחולי אנמיה חרמשית. נכון להיום, הפתוגנזה של הסינדרום אינה מובנת בצורה טובה. המוליזה מתווכת נוגדנים ואפקט הצופה מהצד (bystander effect) הוצעו כמנגנונים אפשריים. עם זאת, במחצית המקרים כלל אין עדות לנוגדנים נגד כדוריות דם אדומות ו-PTHS מתפתח על אף עירוי של כדוריות דם מתאימות, לאחר בדיקת הצלבה. לכן, החוקרים ניסו לבחון השערה חלופית, המציעה כי מאקרופאגים פעילים הם המניעים העיקריים של הרס כדוריות הדם האדומות, באמצעות פאגוציטוזה ישירה.

החוקרים מדווחים על הממצאים ההיסטופתולוגיים בשני מטופלים עם PTHS, המראים התרבות מאקרופאגים נרחבת עם פאגוציטוזה של אריתרוציטים. ממצאים אלו תומכים לדעתם של החוקרים באפשרות ששפעול מאקרופאגים הוא למעשה זה שמניע את הסינדרום.

החוקרים הגיעו למסקנה כי הממצאים שלהם תומכים בתפקיד האפשרי של טיפולים המכוונים נגד שפעול מאקרופאגים.

מקור: 

Win, N. et al. (2019). British Journal of Haematology. https://doi.org/10.1111/bjh.15925

נושאים קשורים:  היפר-המוליזה,  שפעול מאקרופאגים,  אנמיה חרמשית,  מחקרים
תגובות