הפסקת עישון

הסיכון למחלות לב וכלי דם לאחר הפסקת עישון

במחקר זה החוקרים מצאו כי אומנם הפסקת עישון במעשנים כבדים מורידה סיכון לאירועים קרדיווסקולריים תוך 5 שנים ביחס למי שעודנו מעשן, עדיין קיים סיכון מוגבר במשך לפחות 10 שנים ביחס למי שמעולם לא עישן

06.01.2020, 10:17
הפסקת עישון (צילום: אילוסטרציה)

משך הזמן שבו המטופל נמצא בסיכון למחלות לב וכלי דם (CVD) לאחר הפסקת עישון אינו ברור. מחשבוני הסיכון מעריכים זמן זה כ-5 שנים בלבד. מטרת החוקרים המחקר זה הייתה להעריך את הקשר שבין מספר השנים מאז הפסקת העישון לבין אירוע קרדיווסקולרי.

החוקרים ביצעו ניתוח נתונים רטרוספקטיבי של נתונים שנאספו באופן פרוספקטיבי ממשתתפי המחקר Framingham Heart אשר היו ללא מחלה קרדיווסקולרית בבסיס והיו במעקב עד דצמבר 2015 (קבוצה מקורית: נבדקו רפואית בפעם הרביעית בשנים 1954-1958; קבוצת הצאצאים: נבדקו רפואית בפעם הראשונה בשנים 1971-1975).

החוקרים הגדירו חשיפה כסטטוס עישון שדווח עצמאית על ידי משתתפי המחקר עם עדכונים בדבר שינויים. בנוסף לכך הוגדרו כחשיפה מספר השנים מהפסקת העישון ומספר שנות הקופסא המצטבר.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

לאחר מכן, החוקרים בדקו היארעות של אירועים קרדיווסקולריים בקרב המשתתפים במחקר (אוטם שריר הלב, שבץ מוחי, אי ספיקת לב או מוות קרדיווסקולרי). ניתוחי הנתונים הראשוניים כללו את שתי הקבוצות (יחד) והוגבלו למעשנים שעישנו באופן כבד אי פעם (≥20 שנות קופסא).

אוכלוסיית המחקר כללה 8770 פרטים (קבוצה מקורית: n = 3,805; קבוצת צאצאים: n = 4,965) עם גיל ממוצע של 42.2 (סטיית תקן 11.8) שנים ו-45% גברים. היו 5,308 משתתפים עם היסטוריה של עישון בשלב כלשהו בחיים עם חציון של 17.2 שנות קופסא (טווח בין רבעוני, 7-30). בהם היו 2,371 משתתפים שעישנו באופן כבד אי פעם (406 [17%] עישנו בעבר ו-1,965 [83%] עישון נוכחי).

במהלך 26.4 שנות מעקב (מספר חציון), התרחשו לראשונה 2,435 אירועים קרדיווסקולריים (קבוצה מקורית: n = 1,612 [n = 665 בקרב מעשנים כבדים]; קבוצת הצאצאים: n = 823 [n = 430 בקרב מעשנים כבדים]).

בקבוצה המאוחדת (הקבוצה המקורית יחד עם קבוצת הצאצאים), הפסקת עישון הייתה קשורה בשיעורים נמוכים משמעותית של אירועים קרדיווסקולריים תוך 5 שנים מהפסקת העישון בהשוואה לאנשים שהמשיכו לעשן (שיעורי שכיחות ל-1,000 שנות אדם: עישון נוכחי, 11.56 [רווח בר סמך 95% 10.30-12.98]; 5 שנים מהגמילה, 6.94 [רווח בר סמך 95% , 5.61-8.59]; הפרש של 4.51- [רווח בר סמך95%, -5.90 עד -2.77]) ובסיכון נמוך יותר לאירוע קרדיווסקולרי (יחס סיכונים, 0.61; רווח בר סמך 95%, 0.49-0.76).

עוד החוקרים מצאו כי רק 10-15 שנים לאחר הפסקת העישון, עישון בעבר הפסיק להגביר את הסיכון לאירועים קרדיווסקולריים לעומת הסיכון של אנשים שמעולם לא עישנו (שיעורי שכיחות ל-1,000 שנות אדם: מעולם לא עישנו, 5.09 [95% CI,י4.52-5.74];הפסקת עישון לפני 10 עד 15 שנים, 6.31 [רווח בר סמך 95%, 4.93-8.09]; הפרש, 1.27 [רווח בר סמך 95%, -0.10 עד 3.05]; יחס סיכונים, 1.25 [רווח בר סמך 95%, 0.98-1.60]).

לסיכום, בקרב מעשנים כבדים, הפסקת עישון הייתה קשורה לסיכון נמוך משמעותית לאירועים קרדיווסקולריים 5 שנים ממועד ההפסקה ביחס למעשנים בהווה. עם זאת, ביחס לאנשים שמעולם לא עישנו, הסיכון של מעשנים לשעבר לאירועים קרדיווסקולריים נותר גבוה משמעותית מעבר למשך זמן העולה על 5 שנים ממועד הפסקת העישון.

מקור: 

Duncan MS. et al. (2019) JAMA. 322(7):642–650

נושאים קשורים:  הפסקת עישון,  אירועים קרדיווסקולריים,  גורם סיכון,  מחקרים
תגובות