דום לב פתאומי

שכיחות ותוצאות דום לב פתאומי בבית חולים אוניברסיטאי בערב הסעודית

החוקרים הגיעו למסקנה כי באוכלוסיה זו, שכיחות דום לב פתאומי גבוהה מאוכלוסיות אשר נכללו במחקרים דומים אחרים ושאלח דם משפיע על שיעור ההישרדות

01.01.2020, 17:09

דום לב פתאומי (Sudden cardiac arrest - SCA) הוא גורם תמותה עיקרי, ובכל זאת נתוני האפידמיולוגיה והתוצאים מבתי החולים בערב הסעודית מוגבלים.

מטרת המחקר הייתה להעריך את השכיחות, גורמי הסיכון והתוצאות של SCA בבית החולים האוניברסיטאי בג'דה, ערב הסעודית.

מחקר רטרוספקטיבי זה כלל את כל המטופלים בני 18 ומעלה עם SCA אשר עברו החייאה בבית החולים האוניברסיטאי המלך עבדולליז בג'דה, ערב הסעודית בשנת 2016. הנתונים נאספו מהתיעוד הרפואי של בית החולים כגליונות זרימה שתוכננו בהתאם להמלצות בסגנון Utstein. גורמים הקשורים למוות נותחו באמצעות ניתוחים דיסקריפטיבים ובדיקת צ'י בריבוע.

סך הכל 429 מקרים של SCA עמדו בתנאי ההכללה. שכיחות SCA היה 7.76 מקרים על כל 1000 אשפוזי מבוגרים. מהמקרים הללו, 61.3% היו גברים אשר גילם החציוני היה 58.4 שנים, עם 36.6% בני יותר מ-65 שנים. רק 3.5% מהמטופלים עברו את האירוע מחוץ לבית חולים. האריתמיה ההתחלתית הנפוצה ביותר הייתה פעילות חשמלית ללא דופק (PEA) או אסיסטולה (93.2%), כאשר טכיקרדיה חדרית או פרפור חדרים נרשמו רק ב-29 מקרים (6.8%). שיעור חזרה לסירקולציה ספונטנית (ROSC) היה 56.2%, ו-56.8% במקרי דום הלב בתוך הבית חולים (IHCA). תמותת המטופלים עם SCA עקב אלח דם הייתה גבוהה יותר באופן משמעותי (ערך P<0.000, יחס הסיכויים 0.24 [0.12-0.47], רווח בר סמך 95%). למטופלים עם SCA עקב סיבות רספירטוריות היה סיכויי הישרדות גבוהים יותר משמעותית (P=0.001; יחס סכנה 2.3 [1.5-3.8, רווח בר סמך 95%]). לא היה הבדל משמעותי בתוצאות בין גורמי סיכון אחרים, כולל גורמים לבביים.

החוקרים הגיעו למסקנה כי באוכלוסייה זו, שכיחות SCA במבוגרים הייתה גבוהה ממחקרים דומים אחרים. יתרה מזו, אלח דם נמצא כמשפיע על שיעור ההישרדות. למרות ששיעור ה-ROSC  למטופלי IHCA היה גבוה בהשוואה למחקרים אחרים, הוא עדיין נמוך. ממצא זה מדגיש את הצורך למצוא ולשלוט בגורמי הסיכון ל-SCA לשיפור ההישרדות.

מקור: 

Alzahrani, A.H. et al, (2019) SJMMS DOI: 10.4103/sjmms.sjmms_256_18

נושאים קשורים:  דום לב פתאומי,  אלח דם,  שיעור חזרה לסירקולציה ספונטנית,  דום לב בתוך בית החולים,  מחקרים
תגובות