מחקרים

הקווים המנחים של ה-EACS לטיפול בנשים הרות או השוקלות הריון עם HIV

ה-European AIDS Clinical Societyפרסם קווים מנחים לשנת 2019 לטיפול ב-HIV, ביניהם ההנחיות העדכניות לטיפול בנשים הרות או נשים המעוניינות להרות החיות עם HIV

ה-EACS פרסם לאחרונה קווים מנחים חדשים העוסקים בהיבטים שונים של הטיפול ב-HIV ובכלל זה טיפול בנשים הרות, נשים השוקלות להיכנס להריון וטיפול מניעתי לנחשפים לאדם עם חשד ל-HIV.

עיקרי השינויים והמלצות ה-EACS:

 • בנשים המתכננות להרות או אשר נמצאות בהריון במהלך טיפול עם ARTי(anti-retroviral therapy) יש להמשיך את ה-ART אלא אם הן נוטלות Dolutegravirי(DTG). במידה שהמטופלת נוטלת Dolutegravir יש להחליף לתרופה אחרת בחשש לפגיעה ב-neural tube.
 • בנשים הנכנסות להריון ואינן מקבלות טיפול (נאיביות), יש להתחיל טיפול מוקדם ככל האפשר (סוג הטיפול מפורט בהמשך).
 • נשים אשר התחילו מעקב הריון בשלב מאוחר של הטרימסטר השני או בטרימסטר השלישי צריכות להתחיל טיפול מיידית. יש לשקול התחלת טיפול עם DTG או RALי(Raltegravir) על מנת להוביל לירידה מהירה בעומס נגיפי כך שהעומס הנגיפי יהיה בלתי ניתן לגילוי בזמן הלידה.
 • בנשים בטרימסטר השלישי ללא עומס נגיפי מדיד, יש לבצע בדיקת עמידות ולשקול להחליף טיפול או להוסיף תרופה מסוג INSTIי(Integrase Strand Transfer Inhibitor),יDTG או RAL.
 • בנשים עם עומס נגיפי הגדול מ-50 עותקים למיליליטר בשבוע 34-36 יש לתכנן ניתוח קיסרי לקראת שבוע 38 להריון.
 • התרופה DTG אינה מומלצת לנשים הרוצות להיכנס להריון בגלל חשש לפגמי neural tube.

התרופות האנטי-רטרויראליות אשר אינן מומלצות בנשים המקבלות ART ונכנסות להריון:

 • יש לנטר נשים הרות פעם או פעמיים בחודש וצמוד ככל הניתן לפני מועד הלידה כתלות בהיענות קודמת לטיפול ובמשך הדיכוי הוירולוגי הקודם. יש לבדוק עומס נגיפי פעם בחודשיים ועד לשבוע 36 להריון.

טיפול מניעתי לאחר חשיפה - Post-Exposure Prophylaxis

 • יש לבצע בדיקת HCV ו-HIV באדם החשוד כמעביר המחלה.
 • במידה שהמעביר חיובי ל-HIV נוטל ART, יש לבצע בדיקת עמידות במידה והעומס הנגיפי לא נמדד.
 • יש להתאים טיפול מניעתי בהתאם לרקע הטיפולי של מעביר המחלה ומבחני עמידות קודמים.
 • במידה שהחשיפה היתה דרך יחסי מין ומעביר המחלה חיובי ל-HIV עם עומס נגיפי בלתי נמדד, אין צורך בנטילת טיפול מניעתי.
 • במידה וצריך, יש להתחיל טיפול מניעתי תוך פחות מ-4 שעות מהחשיפה ולא יאוחר מ-48-72 שעות לאחריה.
 • משך הטיפול המניעתי צריך להיות 4 שבועות אלא אם כן אין צורך להמשיכו.
 • הפרוטקולים המומלצים הינם:
  • TDF/FTC או TAF/FTC (או ZDC/3TC) יחד עם RAL דו יומי או חד יומי או יחד עם DRV/r פעם ביום
  • ניתן לשקול כאלטרנטיבה: TAF/FTC+DTG חד יומי או TAF/FTC/BIC
 • יש לבצע בדיקות סקר למחלות מין במקרה של חשיפה באמצעות יחסי מין.
 • יש לייעץ לגבי שימוש באמצעי מניעה.
 • דרושות מספר בדיקות מעקב:
  • סרולוגיה ל-HIV,יHBV ו-HCV ובדיקת הריון תוך 48 שעות מחשיפה.
  • הערכה חוזרת של הצורך בטיפול מניעתי על ידי מומחה HIV תוך 48-72 שעות מהחשיפה.
  • הערכת הסבילות לטיפול מניעתי.
  • בדיקת טרנסאמינזות, HCV-PCR וסרולוגיה ל-HCV חודש לאחר החשיפה במידה ומעביר המחלה חיובי ל-HCV.
  • סרולוגיה ל-HIV בסיום הטיפול המניעתי וחודש לאחר מכן.
נושאים קשורים:  מחקרים,  איידס,  היריון,  קווים מנחים,  טיפול,  חשיפה