שחפת

האם טיפול מניעתי עם Isoniazid בטוח במהלך הריון עבור נשים נשאיות של HIV?

החוקרים הצליחו להדגים באמצעות אנליזה שניונית של מחקר עוקבה תצפיתי פרוספקטיבי כי טיפול מניעתי עם Isoniazid לא מעלה את הסיכון לתוצאי הריון חמורים בקרב נשים נשאיות של HIV

גם הריון וגם נשאות ל-HIVי(Human immunodeficiency virus) הם מצבים המעלים את הסיכון למחלת השחפת שעשויה להוביל לתוצאים ירודים עבור האם, ההריון והעובר. טיפול מניעתי עם Isoniazidי(IPT –יIsoniazid preventive therapy) מפחית את התמותה בקרב מטופלים נשאי HIV במצבים של עומס נגיפי גבוה, אך לאחרונה נמצא קשור לפגיעה בתוצאי ההריון כאשר ניתן במהלך ההריון.

המחקר הנוכחי הוא אנליזה שניונית בה החוקרים השתמשו ברגרסיה לוגיסטית רב משתנית במטרה להעריך את הקשר בין חשיפה ל-IPT לתוצאי הריון חמורים (מוות עוברי, לידה מוקדמת, משקל לידה נמוך ומומים מולדים) בקרב נשים נשאיות של HIV בהריון שגויסו כקבוצת ביקורת במחקר ה-Tshepiso, מחקר עוקבה תצפיתי פרוספקטיבי שכלל נשים נשאיות של HIV בהריון, עם או ללא שחפת, ב-Soweto שבדרום אפריקה בשנים 2011-2014.

המחקר כלל 151 נשים עם תוצאי הריון מתועדים, כאשר מתוכן, 69 נשים (46%) קיבלו החלו IPT במהלך ההריון. מתוך הנשים שנחשפו ל-IPT,י11 (16%) הדגימו תוצאי הריון חמורים בהשוואה ל-23 מתוך 82 נשים (23%) שלא נחשפו ל-IPT. בנוסף, החוקרים מצאו שיחס הסיכויים המותאם לתוצאי הריון חמורים היה פי 2.5 (רווח בר סמך 95%: 1.0-6.5 ; p= 0.048) בקרב נשים שלא נחשפו ל-IPT בהשוואה לאלה שנחשפו, לאחר בקרה על גיל האם, ספירת CD4, עומס וויראלי, משטר טיפול אנטי-רטרוויראלי, BMI ואנמיה.

החוקרים הסיקו כי חשיפה ל-IPT במהלך הריון לא נמצאה קשורה באופן שלילי לתוצאי הריון חמורים לאחר בקרה על משתנים רלוונטיים דמוגרפיים, קליניים וכאלה הקשורים ל-HIV. תוצאות המחקר יכולות לספק ביטחון מסוים לגבי בטיחות השימוש ב-IPT במהלך הטרימסטר השני או השלישי בהריון. כמו כן, החוקרים סברו כי קיים צורך במחקר נוספים שיאשרו את הבטיחות של IPT וטיפולים מניעתיים קצרי טווח לשחפת במהלך הריון.

מקור: 

Salazar-Austin, N. et al. (2019) Clinical Infectious diseases ciz1024.

נושאים קשורים:  שחפת,  הריון,  טיפול מניעתי עם איזוניאזיד,  תוצאי הריון,  מחקרים
תגובות