מחקרים

האם גם מטופלים בהוספיס בית מקבלים טיפול תרופתי עודף?

החוקרים בדקו את התרופות הניתנות למטופלים לקראת סוף חייהם, במסגרת של טיפול הוספיס ביתי בסינגפור, ומצאו כי גם במסגרת זו ישנה נטייה לריבוי תרופות ומתן טיפולים שעשויים להיות לא מתאימים

תרופות, גלולות (צילום: אילוסטרציה)

בשנים האחרונות ישנה עליה בביקוש לטיפול הוספיס ביתי בסינגפור וברחבי העולם. מחקרים קודמים הראו כי ריבוי תרופות (Polypharmacy) ושימוש בתרופות שעשויות להיות לא מתאימות (PIMs - Potentially inappropriate medications) הן בעיות שנותרו שכיחות בקרב מטופלים פליאטיביים. כמו כן, הבעיות הללו מקושרות פעמים רבות לעליה בתגובות קשות לטיפול ובאשפוזים. עם זאת, חסרים מחקרים על השימוש בתרופות וההתאמה שלהן לטיפול במסגרת הוספיס ביתי.

המטרה הראשונה של המחקר הנוכחי הייתה לתאר את השימוש בתרופות בקרב מטופלים חולי סרטן ומטופלים שאינם חולי סרטן במסגרת של הוספיס ביתי בסינגפור בשתי נקודות זמן שונות, בזמן ההפניה לטיפול ובזמן הפטירה. המטרה השנייה של המחקר הייתה לתאר את דפוסי הפסקת הטיפול עם תרופות שונות ובחינה של נכונות ההחלטות שהתקבלו.

מדובר במחקר רטרוספקטיבי שבחן 6,158 מטופלים עם סרטן ו-780 מטופלים ללא סרטן שהופנו לטיפול הוספיס (HCA – Hospice Care) בסינגפור. החוקרים השתמשו במידע חברתי-דמוגרפי, קליני ומידע הנוגע לטיפול התרופתי, אותו הם אספו מהרשומות הרפואיות הממוחשבות. בהמשך, הם השתמשו בקווים המנחים של ה-OncPal Deprescribing Guidelineי(OncPal) על מנת להעריך את הנכונות של ההחלטה להפסיק טיפול תרופתי מסוים.

תוצאות המחקר חשפו כי מטופלים שאינם חולי סרטן טופלו במספר גבוה יותר, בממוצע, של תרופות בזמן הקבלה לטיפול ובזמן הפטירה, עם ממוצע של 7.84 ו-7.07 תרופות, בהתאמה (p< 0.05), בהשוואה למטופלים חולי סרטן, עם ממוצע של 5.65 ו-5.69 תרופות, בהתאמה (p= 0.372). התרופות השכיחות ביותר שהיו בשימוש בקרב כל המטופלים שנבדקו היו מרככי צואה, אופיואידים ומעכבי משאבות פרוטונים (PPIs - Proton pump inhibitors). מרבית התרופות ניתנו במטרה לשלוט על התסמינים. כמו כן, נמצא כי התרופה העיקרית שזוהתה כ-PIM, ע"פ ה-OncPal, הייתה PPI.

החוקרים מצאו כי למרות שהמטופלים בהוספיס ביתי מתקרבים לסוף חייהם, מרביתם עדיין חווים עומס של טיפול תרופתי. בנוסף, הם סברו כי חשוב לבצע הערכה מתמדת לזיהוי PIMs, בהתבסס על ההנחיות הקליניות, על מנת להפחית את ריבוי התרופות.

מקור: 

Wenedy, A. et al. (2019) Journal of Palliative Medicine 22,10.

נושאים קשורים:  מחקרים,  "הוספיס בית",  ריבוי תרופות,  טיפול תרופתי לא תואם,  שליטה בתסמינים
תגובות