סוכרת סוג 2

נטייה גנטית לסוכרת סוג 2 והסיכון לטרשת עורקים תת קלינית ומחלות קרדיווסקולריות

מחקר זה סקר נתונים מה-China Kadoorie Biobank על מנת לבחון מרכיב גנטי בגורמי הסיכון לסוכרת

טרשת עורקים. אילוסטרציה
טרשת עורקים. אילוסטרציה

במחקרים תצפיתיים, סוכרת סוג 2 נמצאה קשורה לסיכון הגבוה פי 2 עד 4 לתחלואה קרדיווסקולרית. תוך שימוש בנתונים מה-China Kadoorie Biobankי(CKB), החוקרים בחנו את הקשר בין סוכרת סוג 2 הניתנת לחיזוי גנטי עם תחלואה קרדיווסקולרית ב-160,000 משתתפים בכדי לאמוד האם יחסים אלה הינם סיבתיים.

החוקרים בדקו מדד סיכון גנטי לסוכרת סוג 2 (מכיל 48 משתנים) אשר נמצא כקשור לנוכחות של רובד בעורק התרדמה (יחס סיכויים 1.17 ליחידת לוגריתם אחת גבוהה יותר של סיכוי לסוכרת סוג 2; רווח בר-סמך 95%: 1.05- 1.29; n=6,819). בנוסף, נמצא קשר לעלייה בסיכון לשבץ איסכמי (1.08 [1.02, 1.14]; n = 17,097), לשבץ איסכמי שאינו לאקונרי (1.09 [1.03, 1.16]; n = 13,924) ולאירוע כלילי חמור (1.12 [1.02, 1.23];
n = 5,081).

לא נמצאה אסוציאציה משמעותית לשבץ איסכמי לאקונארי (1.03 [0.91, 1.16], n = 3,173) או לדימום תוך גולגולתי (1.01 [0.94, 1.10], n = 6,973).

הקשרים הללו תאמו לקשרים שנצפו לסוכרת סוג 2 עם תחלואה קרדיווסקולרית במאגר הנתונים של CKB (מובהקות התוצאה להטרוגניות p>0.3), וכן לקשרים של המחלה עם שבץ איסכמי, דימום תוך גולגולתי ומחלת לב כלילית בניתוחים מנדליאנים אקראיים בשיטת שתי דגימות (להטרוגניות p>0.2).

לסיכום, במבוגרים סינים, נטייה גנטית לסוכרת סוג 2 קשורה לתחלואה לבבית של טרשת עורקים. קשר זה הינו תואם לקשר סיבתי.

מקור:

Diabetes. 2019 Nov;68(11):2155-2164. doi: 10.2337/db19-0224. Epub 2019 Aug 9.

נושאים קשורים:  סוכרת סוג 2,  נטייה גנטית,  טרשת עורקים,  מחקרים
תגובות