חדשות

בעקבות התפרצות החצבת: שיא בחיסון תלמידים בשנת הלימודים שעברה - 97.8%

שירותי הבריאות לתלמיד של אחיות בתי הספר אמנם העלו את מספר המתחסנים הכללי, אך בשנת הלימודים שעברה יותר הורים סירבו לחסן את ילדיהם: פחות משליש חוסנו לשפעת

חיסון לשפעת. צילום: משרד הבריאות

בשנת הלימודים החולפת חלה ירידה של 10%-5% בשיעור הילדים שחוסנו לשפעת: בכיתות ב' חוסנו 45% מהתלמידים לעומת 55% לפני שנתיים; בכיתה ג' שיעורם ירד ל-36% בלבד ובכיתה ד' התחסנו 30.5% מהתלמידים. הירידה מוסברת בסירוב מצד הורי התלמידים להתחסנות, כך על פי דו"ח משרד הבריאות שסיכם את שירותי הבריאות לתלמיד הניתנים בבתי הספר על ידי אחיות.

לפי הדו"ח, החיסון הוצע ליותר מ-90% מכלל התלמידים. עם זאת, שיעור ההתחסנות בשכבות גיל אלו גבוה כדי פי חמישה בהשוואה לשנים שבהן החיסון לא הוכנס לבתי הספר.

עוד ציינו מחברי הדו"ח כי בשנת הלימודים שעברה חוסנו נגד חצבת בכיתות א' 97.8% מהתלמידים – שיא לחמש השנים האחרונות. הוא מוסבר בכך שבשנה שעברה היתה התפרצות חצבת, שזכתה לתהודה רבה בתקשורת.

שיעור נמוך של התחסנות יש גם נגד נגיף הפפילומה הגורם לסרטן צוואר הרחם בקרב בנות ולסרטן בלוע בקרב בנים: 58.8% מתלמידי כיתות ח' חוסנו אשתקד במנה אחת. עם זאת, בשנתיים שקדמו לכך, שיעור ההתחסנות היה 52.1% ו-54.7%. חיסון זה נתקל בהתנגדות בקהילות דתיות. ב-21% מהמקרים הורים סירבו וב-18% - הנהלות בתי הספר. באזור ירושלים שיעור המתחסנים עמד על 21%. כאן 67.4% מהתלמידים לא מחוסנים בשל סירוב בית הספר לאשרו.

שיעורי ההתחסנות לטטנוס, דיפתריה ופוליו בכיתות ח' בדרום וכן בדיקות הסקר להערכת גדילה בכיתות א' ו-ז' נמוכים בהשוואה לכיסוי הארצי. באשקלון, שיעור בדיקות הראייה בכיתה ח' והערכת גדילה בכיתה ז' נמוך בהשוואה לכיסוי הארצי. 18% מתלמידי כיתות ג' בנפת אשקלון חוסנו לשפעת.

ההסבר שמספקים מחברי הדו"ח: מחסור גדול באחיות, קושי לאייש משרות וסירוב משרד האוצר להוסיף תקנים.

נושאים קשורים:  חיסונים,  שפעת,  חצבת,  חיסון לחצבת,  שירותי בריאות לתלמיד,  חדשות
תגובות