אי ספיקת לב

טיפול בסקוביטריל-ולסרטן, רמות NT-proBNP, מבנה הלב ותפקודו בחולי אי ספיקת לב

החוקרים בדקו האם השינויים ברמות ה-NT-proBNP בסרום של חולים עם HFrEF שטופלו בסקוביטריל-ולסרטן נמצאים במתאם עם שינויים במדדים של נפח הלב ותפקודו

10.12.2019, 17:43
איור של לב (צילום: אילוסטרציה)

בחולים עם אי ספיקת לב ומקטע פליטה ירוד (HFrEF), טיפול בסקוביטריל-ולסרטן מפחית את ריכוזי ה-N-terminal Pro-b-type natriuretic peptideי(NT-proBNP), אך השפעת התרופה על שינויים במבנה הלב טרם התבררה. לאחרונה התפרסם מחקר ב-JAMA ובו ניסו החוקרים לקבוע האם השינויים ברמות ה-NT-proBNP בסרום של חולים עם HFrEF שטופלו בסקוביטריל-ולסרטן נמצאים במתאם עם שינויים במדדים של נפח הלב ותפקודו.

המחקר בוצע באופן פרוספקטיבי, לאורך 12 חודשים, בתווית פתוחה וכלל חולים עם HFrEF שנרשמו ל-78 מרפאות חוץ בארצות הברית. המדד העיקרי היה ריכוזי NT-proBNP בקרב חולים שטופלו בסקוביטריל-ולסרטן – (sacubitril-valsartan).

התוצא העיקרי היה המתאם בין שינויים בריכוזי log2-NT-proBNP לבין Ventricular Ventricular (LV) EF, LV אינדקס נפח סוף דיאסטולי (LVEDVI),יLV אינדקס נפח סוף סיסטולי (LVESVI), אינדקס נפח פרוזדור שמאל (LAVI) והיחס בין מהירות הדופלר בזרימה מוקדמת בתוך המסתם המיטרלי/לבין מהירות זרימה אנולרית דיאסטולית מוקדמת (E/e').

בקרב 794 מטופלים (גיל ממוצע, 65.1 שנים; 226 נשים [28.5%]; ממוצע LVEFי= 28.2%),י654 (82.4%) השלימו את המחקר. הריכוז החציוני של NT-proBNP ברמת הבסיס היה 816 pg/mlי([IQR],י332-1,822) ו-455 pg/mlי(IQR,י153-1,090) לאחר 12 חודשים (הפרש, P <.001).

לאחר 12 חודשים, השינוי בריכוז log2-NT-proBNP היה במתאם עם שינויים ב-LVEFי(r = -0.381י[IQR,י-0.448 ל- -0.310]; P<.001),
יLVEDVIי(r = 0.320י[IQR,י0.246 עד 0.391]; P<.001),יLVESVIי
(r = 0.405י[IQR,י0.335 עד 0.470]; P<.001),יLAVIי(r = 0.263י[IQR,י0.186 עד 0.338]; P<.001), ו-E/e'י(r = 0.269י[IQR,י0.182 ל-0.353]; P<.001).

לאחר 12 חודשים, LVEF גדל מ-28.2% ל-37.8% (הפרש, 9.4% [95% צפי, 8.8% ל-9.9%]; P<.001), בעוד LVEDVI ירד מ-86.93 ל-74.15 מ"ל/מ"ר (הפרש, -12.25 ml/m2י[IQR, מ-12.92 ל-11.58];  <.001) ו-LVESVI ירדו מ-61.68 ל-45.46 ml/m2י(P<.001). גם יחס LAVI ו-E/e' ירד באופן משמעותי. תופעות הלוואי השכיחות ביותר היו יתר לחץ דם (17.6%), סחרחורת (16.8%), היפרקלמיה (13.2%) והחמרת תפקוד הכליות (12.3%).
במחקר זה שנערך על חולי HFrEF שטופלו בסקוביטריל-ולסטרן, הפחתה בריכוז NT-proBNP היתה חלשה ועם זאת היתה מתואמת משמעותית עם שיפור בסמני נפח הלב ותפקודו לאחר 12 חודשים. הרה-מודלינג ההפוך (reverse re-modeling) של מבנה הלב שנצפה במחקר זה עשוי לספק הסבר מכניסטי להשפעות של סקוביטריל-ולסרטן בחולים עם HFrEF.

מקור:

Januzzi, James L., Margaret F. Prescott, Javed Butler, G. Michael Felker, Alan S. Maisel, Kevin McCague, Alexander Camacho et al. "Association of Change in N-Terminal Pro–B-Type Natriuretic Peptide Following Initiation of Sacubitril-Valsartan Treatment With Cardiac Structure and Function in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction." Jama 322, no. 11 (2019): 1085-1095.

נושאים קשורים:  אי ספיקת לב,  אנטרסטו,  Sacubitril-Valsartan,  Entresto,  ARNI,  מחקרים