חדשות

משרד הבריאות ישנה סעיף בהסכם ההתקשרות עם חברי ועדות המשמעת

בעקבות פנייה של עמותת הצלחה, יתקן ויצמצם משרד הבריאות את הסעיף המאפשר לו לסיים התקשרות עם חברי ועדות משמעת העוסקות בתלונות המוגשות כנגד רופאים

משרד הבריאות במגדלי הבירה בירושלים

משרד הבריאות ישנה את הסכם ההתקשרות עם חברי ועדות המשמעת העוסקות בתלונות המוגשות כנגד רופאים והעוסקים במקצועות פרה-רפואיים כך שעצמאותם תגדל.

ועדת משמעת מורכבת בדרך כלל משני רופאים ועורך דין, היא מתמנה אד-הוק לקראת דיון בכל תלונה באופן נפרד והרכבה משתנה. תפקידה מעין שיפוטי. לאחר שמיעת טיעוני הצד המתלונן ובדיקת מסמכים ואת תגובת הצד הנגדי, בסמכותה להמליץ לשר הבריאות על אמצעי משמעתי כנגד הרופא הנילון. מנעד העונשים כולל שלילת רשיון עיסוק (התליה), ביטולו, התראה או נזיפה. החלטת ועדת המשמעת מועברת להכרעה סופית על מידת העונש לידי הממונה על ההחלטות השיפוטיות במשרד הבריאות. כיום מכהן בתפקיד השופט בדימוס אמנון סטרשנוב.

הבוקר (ב') מדווח "דה מרקר" כי למרות התפקיד המעין שיפוטי הרגיש של חברי הוועדה שאמורים להיות בלתי תלויים לחלוטין בגורם שמינה אותם, גילה באחרונה עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה, כי בהסכם ההתקשרות של משרד הבריאות עם חברי הוועדה קיים סעיף לפיו "היה והמשרד לא יהיה שבע רצון מהשירות שמספק לו נותן השירותים, יהיה רשאי המשרד להביא את ההסכם לסיומו באופן מיידי וללא כל צורך בנימוק והדבר לא ייחשב הפרה של ההסכם". במילים אחרות: חברי הוועדה נדרשים להיות בלתי תלויים לחלוטין ולפעול לפי שיקול דעתם המקצועי אלא שבפועל הם כפופים לחלוטין להחלטות המשרד. "בהוראות סעיף זה", מצוטט עו"ד מן בדיווח, "ייתכנו לחצים או השפעות שאין להם מקום על חברי ועדת המשמעת, שאמורים לקבל החלטות בלתי תלויות".

משרד הבריאות השיב לפנייתו: "שיקול הדעת המקצועי של חברי ועדות המשמעת הוא עצמאי לחלוטין. משרד הבריאות איננו מתערב או משפיע על ההחלטות המתקבלות על ידם. לא ידוע לנו ולו על מקרה אחד שבו הופסקה התקשרות עם חבר ועדת משמעת במהלך תקופת החוזה. הסעיף הנוגע לסיום תקופת ההתקשרות נמצא בחוזה מפני שמדובר בחוזה יועצים סטנדרטי. עם זאת, בעקבות הפנייה וכדי למנוע אפילו חשד למראית עין, בכוונתנו לתקן את הסעיף כך שסיום ההתקשרות יתאפשר רק על פי רשימה מצומצמת וסגורה של סיבות, שאינן קשורות להפעלת שיקול הדעת המקצועי של חברי הוועדה, למשל העמדה לדין פלילי".

נושאים קשורים:  ועדת משמעת,  עמותת "הצלחה",  משרד הבריאות,  תלונות נגד רופאים,  חדשות
תגובות