קטרקט

מספר שנתי גדול יותר של ניתוחי קטרקט מביא לתוצאים טובים יותר

מחקר רטרטספקטיבי זה בחן עשרות אלפי מקרים של ניתוחים להסרת ירוד, ובדק האם וכיצד נבדלו מנתחים שביצעו מספר רב יותר של מקרים ממנתחים שניתחו פחות באותה שנה, מבחינת תוצאי חדות ראייה ושיעורי הסיבוכים הניתוחיים

04.12.2019, 10:31
ניתוח קטרקט. אילוסטרציה

מטרתו העיקרית של מחקר זה הייתה להעריך את הקשרים שבין נפח המקרים השנתי של מנתח להסרת ירוד (קטרקט) לבין תוצאי חדות ראייה לאחר ניתוח להסרת ירוד. המטרות המשניות של המחקר היו: 1) אומדן הקשרים שבין מאפיינים אחרים של המקרה והמטופל לבין תוצאי חדות ראייה 2) אומדן הקשרים שבין נפח המקרים השנתי של המנתח לבין שיעורי הסיבוכים הניתוחיים שהתרחשו.

המחקר התבסס על שליפת נתונים ממאגרי מידע. במחקר נכללו כל העיניים של מבוגרים שעברו ניתוח להסרת ירוד בשיטת החתך הזעיר (SICS) או הסרת ירוד על-ידי פאקו-אמולסיפיקציה (PECE), כולל השתלת עדשה תוך-עינית, בבית-החולים אראבינד בהודו (Aravind Eye Hospital, Madurai, India) במהלך שנת 2015.

נעשה שימוש בסטטיסטיקה תיאורית בכדי לאפיין את אוכלוסיית המחקר. חדות ראייה ללא תיקון בפגישת המעקב הוערכה ביחס לנפח המקרים השנתי של המנתח, וגורמים אחרים הקשורים למקרה או לדמוגרפיה. הנתונים נותחו בעזרת רגרסיה קווית דו-משתנית, עם מודל השפעות אקראיות. גורמים עם ערכי P שהיו נמוכים מ-0.20 לפי רגרסיה דו-משתנית, נכללו ברגרסיה קווית רבת-משתנים עם מודל השפעות אקראיות. מדד התוצא הראשי היה חדות ראייה ללא תיקון לאחר ניתוח להסרת ירוד.

מתוך 91,084 ניתוחים, 35,880 עיניים נכללו במחקר זה. הניתוחים בוצעו על ידי 69 מנתחים, שנבדלו במספר המקרים שביצעו באותה שנה (בין 76-2,900 מקרים בתקופת המחקר). מספר שנתי עולה של מקרים שבוצעו על ידי מנתח מסוים, היה קשור באופן בלתי-תלוי לשיפור מובהק סטטיסטית אך מתון קלינית בחדות הראייה ללא תיקון, לאחר ניתוח בשיטת PECE (אך לא לאחר ניתוח בשיטת SICS). קשר זה היה מודגש ביותר כאשר ההשוואה בוצעה בין מנתחים שביצעו עד 350 ניתוחי PECE בשנה. מנתחים שביצעו למעלה מ-350 ניתוחי PECE בשנה, היו דומים זה לזה מבחינת התוצאות. באופן דומה, מספר שנתי עולה של מקרים היה קשור לשיעור סיבוכים נמוך יותר באופן מובהק, הן בשיטת PECE והן בשיטת SICS. גילאים צעירים יותר של מטופלים היו קשורים באופן בלתי-תלוי לתוצאים משופרים של חדות ראייה, ושיעור סיבוכים נמוך יותר בשתי שיטות הניתוח. ניסיון רב יותר של המנתח היה קשור לשיעור סיבוכים נמוך יותר בשיטת PECE, אך לא בשיטת SICS, ולא נמצא קשר מובהק בינו לבין תוצאי חדות ראייה.

החוקרים הסיקו שמנתחי ירוד בנפח מקרים גבוה הראו תוצאי חדות ראיה משופרים בשיטת PECE, וכן שיעור סיבוכים נמוך יותר בשתי שיטות הניתוח שנבדקו. ממצאים אלה מעניקים תמיכה נוספת ליתרון שבמרפאות עיניים שעובדות בנפחים גבוהים, בהן מנתחים מבצעים מספר שנתי גדול יותר של ניתוחים. הדבר נכון בעיקר למדינות מתפתחות, שם קיים מספר רב של מקרי ירוד שאינם מטופלים, והיחס בין מטופלי ירוד לבין כמות המנתחים הוא גבוה.

מקור: 

Cox, JT.  et al. (2019). Ophthalmology. 126(11): 1480-1489

נושאים קשורים:  קטרקט,  ניתוח להסרת ירוד,  פאקו-אמולסיפיקציה להסרת ירוד,  שיטת החתך-הזעיר להסרת ירוד,  מחקרים
תגובות