מחקרים

איך ניתן לשפר את התגובה לכימותרפיה בקרב מטופלים עם מיאלומה נפוצה חוזרת או עמידה?

החוקרים הדגימו במסגרת מחקרים שלב 1 ושלב 2 כי טיפול משולב עם Plerixafor ו-Bortezomib הוא בטיחותי ומוביל לשיעורי תגובה גבוהים לטיפול בקרב מטופלים עם מיאלומה נפוצה חוזרת או עמידה

כימותרפיה לווריד (צילום: אילוסטרציה)

החוקרים בדקו את ההשערה כי שימוש במעכבי CXCR4 במטרה לפעול נגד האינטראקציה בין תאי הגידול והמיקרו-סביבה יגרום לסנסיטיזציה של תאי הגידול למוות תאי מתוכנן (Apoptosis). קריטריוני ההכללה במחקר כללו מטופלים עם מיאלומה נפוצה (MM – Multiple myeloma) שקיבלו 1-5 קווי טיפול קודמים.

מטרתו של המחקר שלב 1 הנוכחי הייתה להעריך את הבטיחות ואת המינון הנסבל המקסימלי (MTD – Maximal tolerated dose) של השילוב. בנוסף, החוקרים העריכו את תופעות הלוואי הקשורות לטיפול ואת שיעורי התגובה של השילוב במסגרת מחקר שלב 2.

במחקר השתתפו 58 מטופלים. חציון הגיל של המטופלים היה 63 שנים (טווח: 43-85), ו-87% מהמטופלים קיבלו טיפול קודם עם Bortezomib. במחקר שלב 1, החוקרים מצאו כי ה-MTD היה 0.32 מ"ג/ק"ג של Plerixafor ו-1.3 מ"ג/מ2 של Bortezomib.

במחקר שלב 2, נמצא כי שיעור התגובה הכולל היה 48.5%, ושיעור התועלת הקלינית היה 60.6%. בנוסף, נמצא כי החציון של ההישרדות ללא מחלה היה 12.6 חודשים. כמו כן, אנליזת CyTOF הדגימה מוביליזציה משמעותית של תאי פלסמה, תאי גזע CD34+ ותאי T חיסוניים, בתגובה ל-Plerixafor.

מדובר במחקר חסר תקדים שבחן את הטיפול המוכוון למיקרו-סביבה במח העם ואל האינטראקציה עם תאי הגידול במטרה להתגבר על העמידות לטיפול. התוצאות במחקר מצביעות על כך שהשילוב המדובר בטיחותי וכי שיעורי התגובה האובייקטיבים גבוהים אפילו בקרב מטופלים עם MM חוזרת או עמידה.

מקור: 

Ghobrial, I.M. et al. (2019) American Journal of Hematology 94,11.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיאלומה נפוצה,  מעכבי CXCR4,  מיקרו-סביבה,  בורטזומיב,  פלריקספור
תגובות