מחקרים

טיפול עם טאדאלאפיל במטופלים עם הפרעה בתפקוד האנדותל ובעיות זקפה

מחקר מצא כי אין יתרון משמעותי לטיפול עם טאדאלאפיל לעומת מתן אינבו, לפי מדדים שבדקו זרימה בעורק הזרוע ותפקוד זקפתי

26.11.2019, 16:48

מטרת המחקר הייתה להעריך האם טאדאלאפיל משפרת את הבעיות בתפקוד האנדותל במחקר רנדומלי מבוקר אינבו. בעיות זקפה הוערכו על ידי האינדקס הבינלאומי לתפקוד זקפתי (International Index of Erectile Function 5י(IIEF-5)). בעיות בתפקוד האנדותל הוערכו לפי תגובת ההרחבה לאחר שינויים בזרימה (Flow Mediated Dilation) של עורק הזרוע (Brachial Artery). המדידות בוצעו בשלב הבסיס ההתחלתי ולאחר 4 שבועות, על ידי משקיף עיוור (Blinded Observer).

מטופלים עם הרחבה בעקבות זרימה של פחות מ-15% חולקו רנדומלית ביחס של 1:1 ל-2 קבוצות, קבוצה אחת שנטלה אינבו וקבוצה שניה שנטלה טאדאלאפיל. האינבו והטאדאלאפיל ניתנו בקפסולות בעלות מראה דומה, אך קודדו בנפרד. התרופות חולקו על ידי חוקר עיוור (בשיטת הסמיות הכפולה). מעקב אחר ההיענות ואירועים הקשורים לתרופה בוצע. הקידוד הרנדומלי שניתן לתרופות עבר פיענוח ומבחנים סטטיסטים מתאימים בוצעו.

89 מטופלים עברו רנדומיזציה ו-82 מתוכם השלימו את המחקר עד סופו. שתי הקבוצות הושוו. לאחר הטיפול, נצפה שיפור משמעותי בציון האינדקס הבינלאומי לתפקוד זקפתי (IIEF-5, לפני לעומת אחרי הטיפול; טאדאלאפיל: 11.432 לעומת 15.937, P<0.001 ואינבו 11.232 לעומת 14.935, P<0.001). כמו כן נצפה שיפור באחוז ההרחבה לאחר שינויים בזרימה בעורק הזרוע (לפני לעומת אחרי הטיפול; טאדאלאפיל: 11.222 לעומת 13.827, P<0.001 ואינבו: 11.617 לעומת 14.027, P<0.001). השוואה בין הקבוצות לא הראתה הבדל משמעותי בציון האינדקס הבינלאומי לתפקוד זקפתי (IIEF-5, ממוצע השינוי עם טאדאלאפיל לעומת קבוצת האינבו: 3.719 לעומת 4.433, P=0.223) ואחוז ההרחבה לאחר שינויים בזרימה בעורק הזרוע (ממוצע השינוי עם טאדאלאפיל לעומת קבוצת האינבו: 2.426 ו-2.829, (P=0.528. תופעות הלוואי היו משמעותית רבות יותר בקבוצה שנטלה טאדאלאפיל (טאדאלאפיל לעומת אינבו, 14 תופעות לוואי לעומת 5 תופעות לוואי, P<0.001).

מסקנת המחקר הייתה כי התגובה לטיפול עם מינון נמוך של טאדאלאפיל בציון האינדקס הבינלאומי לתפקוד זקפתי (IIEF-5) ובאחוז ההרחבה לאחר שינויים בזרימה בעורק הזרוע, הינה דומה לתגובה שנצפתה עם אינבו. עם זאת, התועלת של מדידות אחוז ההרחבה בעקבות שינויים בזרימה במטופלים צעירים וההשפעה של אינבו, דורשים מחקר נוסף.

מקור: 

Pattanaik S. et al. (2019) Sexual Medicine. 7, 41

נושאים קשורים:  מחקרים,  טאדאלאפיל,  בעיות זקפה,  בעיות בתפקוד האנדותל,  תגובה של עורק הזרוע,  אינבו
תגובות