חדשות

זעם במשרד הבריאות על כוונת האוצר לצמצם את הסיוע הכספי לקופות

במשרד הבריאות הורו לקופות החולים לא להתחשב בהנחיית האוצר בנושא ההוצאות והתמיכות - "על האוצר חלה חובה להבטיח שהקופות יוכלו להמשיך ולספק לאורך זמן שירות רפואי למבוטחים"

פרופ' אהוד דודסון, מנכ"ל ה"כללית". "בלתי אפשרי לומר לנו: 'תסתדרו עם הכספים שהיו לכם'". צילום: "סורוקה"

משרד הבריאות הורה לקופות החולים לא להתחשב בדרישת האוצר ובאזהרת סגן הממונה על התקציבים, לפיה התמיכות בקופות החולים בשנה הבאה לא יעלו. על מכתב סגן הממונה על התקציבים באוצר שנשלח למנהלי קופות החולים והדירקטוריונים שלהן דווח אתמול (ד') גם ב"דוקטורס אונלי".  הבוקר (ה') דיווח אדריאן פילוט ב"כלכליסט" כי משרד הבריאות הגיב בחריפות להוראת האוצר, תחת הכותרת "מרד משרד הבריאות באוצר".

מנהל הרגולציה של משרד הבריאות, מוריס דורפמן, שלח לאוצר מכתב דחוף, בהנחיית מנכ"ל המשרד, משה בר סימן טוב, ובו נאמר: "האחריות של קופת החולים איננה מתחילה או מסתיימת באיזון תקציבי בלבד. חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות יינתנו בישראל, לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח. הכל במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות קופות החולים.

"בעת גיבוש התקציב יש לאזן בין שני האינטרסים האלה: רמת שירות מול תקציב. הבחינה שעליכם (האוצר) לעשות במסגרת אישור התקציב איננה רק תקציבית, אלא חלה עליכם גם החובה לבחון ולהבטיח כי הקופה תוכל להמשיך ולספק לאורך זמן שירות רפואי לכל אחד ואחת ממבוטחיה כנדרש בחוק".

סגן הממונה על התקציבים באוצר הורה לקופות החולים להביא בחשבון בעת בניית התקציבים שלהן לשנה הקרובה, כי לא תהיה הגדלה בתקציבי התמיכות מצד הממשלה במסגרת הסכמי הייצוב הקרובים וכי למעשה מדובר בהקפאת המצב הקיים.

בדיווח נמסר כי משרד הבריאות הורה עתה לקופות החולים להכין שתי רשימות. האחת מפרטת את המשמעויות של הפגיעה בשירות למבוטח בצמצום השירותים, בהארכת זמני המתנה - תחת ההנחה כי מסגרת התמיכות תהיה בהתאם לאמור במכתב האוצר. ברשימה השנייה על הקופות לפרט תחזית משאבים נדרשים, בחלוקה לסעיפים תקציביים. במילים אחרות: להתעלם ממכתב האוצר.

מנכ"ל ה"כללית", פרופ'  אוהד דודסון, הגיב למכתב מהאוצר: "אין מצב שבשנה העוקבת ההוצאות יהיו כמו בשנה שלפניה. בלתי אפשרי לומר לנו: 'תסתדרו עם הכספים שהיו לכם'". הוא העריך שלקופה יחסרו בשנה הקרובה כ-1.5 מיליארד שקל כדי לספק אותה רמת שירותים כמו בשנתיים האחרונות.

נושאים קשורים:  משרד האוצר,  תקציב קופות החולים,  משרד הבריאות,  הסכמי ייצוב,  חדשות,  פרופ' אהוד דודסון
תגובות