מחקרים

האם שימוש בקנאביס מעודד תגובה נוגדת דלקת?

במחקר זה נעשה שימוש במחקר אורך גדול בתחום הבריאות של מבוגרים ומתבגרים, בכדי להבין האם יש קשר בין שימוש בקנאביס בתקופה האחרונה לבין השראת תגובה נוגדת דלקת, בעזרת מדידת רמות CRP בדמם של המשתתפים

כמה מחקרים מצביעים על כך ששימוש בקנאביס מביא לתגובה נוגדת דלקת, אך ההבנה של יחסי הגומלין שבין שימוש במקנאביס לבין דלקת, כפי שנמדדת על ידי החלבון המגיב-Cי(CRP), עודנה דלה. מטרתו של מחקר זה הייתה לבחון את הקשר שבין שימוש לאחרונה בקנאביסה לבין רמות CRP בקרב מדגם לאומי מייצג של מבוגרים.

מחקר זה עשה שימוש בנתונים מפעימות 3 ו-4 (13,166 משתתפים) של מחקר האורך הלאומי בנושא בריאות של מבוגרים ומתבגרים (National Longitudinal Study of Adolescent to Adult Health). שימוש בקנאביס ב-30 הימים האחרונים תועד בפעימות 3 ו-4, ושימוש בשנה האחרונה תועד גם בשלב 4. ערכי CRP פוצלו לשניים, עם ערך סף של 3 מיליגרם/ליטר. ניתוחי רגרסיה לוגיסטית בחנו את הקשר שבין שימוש בקנאביס לבין רמות CRP בפעימה 4 של המחקר.

שימוש בקנאביס ב-30 הימים האחרונים דווח על ידי 23.5% ו-17.7% מהמשתתפים בפעימות 3 ו-4, בהתאמה. 23.6% משתתפים דיווחו על שימוש בקנאביס בשנה האחרונה בפעימה 4. שימוש בקנאביס היה קשור לרמות CRP נמוכות יותר בניתוחים דו-משתניים. אולם, קשרים אלה נחלשו לאחר התאמה למשתנים נלווים הקשורים לבריאות ולמאפיינים חברתיים-דמוגרפיים.

החוקרים הסיקו שלמרות שתחילה נמצא קשר בין קנאביס לבין רמות CRP נמוכות יותר, השפעת קנאביס על CRP הוסברה לאחר מכן על ידי מגדר, מדד מסת גוף, ושימוש בתרופות נוגדות דלקת. ממצאים אלה מצביעים על כך ששימוש בקנאביס לא מביא להשפעה נוגדת דלקת, והזמן שחלף מאז השימוש איננו רלוונטי. לאור החוקיות המתרחבת של שימוש בקנאביס והמחלוקות בנוגע להשלכות של שימוש בקנאביס על הבריאות, מחקרי המשך נדרשים בכדי להבהיר את ההשפעה של קנאביס על דלקת ועל הסיכון העוקב למחלה כרונית.

מקור: 

Ferguson EG, Mannes, ZL, Ennis, N. (2019). Drug and Alcohol Dependence. 198:162-167

נושאים קשורים:  מחקרים,  החלבון המגיב-C,  קנאביס,  דלקת
תגובות