שטיפה ברונכואלוואולרית

שטיפה ברונכואלוואולרית עבור מטופלים עם ממאירויות המטולוגיות

החוקרים ביצעו מחקר תצפיתי פרוספקטיבי שבחן את התוצאים הקליניים ואת ההישרדות של מטופלים עם ממאירות המטולוגית ותסנינים בריאה, תוך השוואה בין מטופלים שעברו שטיפה ברונכואלוואולרית לפני הטיפול לבין מטופלים שלא

ריאות, תצלום רנטגן (צילום: אילוסטרציה)

ישנה המלצה לבצע שטיפה ברונכואלוואולרית (BAL –יBronchoalveolar lavage) במטרה לאבחן תסנינים בריאות (LI –יLung infiltrates) אצל מטופלים שאובחנו בממאירות המטולוגית (HMי– Hematologic malignancy).

החוקרים ביצעו מחקר תצפיתי פרוספקטיבי שכלל מטופלים שביצעו BAL לזיהוי LI מתוך 3,055 מטופלים עם HM שאושפזו בבית החולים בין ינואר לספטמבר 2018. מתוך 434 מטופלים שפיתחו LI,י145 מטופלים עברו BAL, כאשר החציון של הזמן לביצוע הבדיקה מרגע זיהוי ה-LI היה 4 ימים.

חציון הגיל של המטופלים שנכללו במחקר היה 60 שנים (טווח: 1-83 שנים). מרבית המטופלים היו עם אבחנה של לוקמיה מילואידית חריפה/ תסמונת מיאלודיספלסטית (81), לאחר מכן לימפומה (41), לוקמיה לימפובלסטית חריפה (27) וממאירויות המטולוגיות אחרות (36).

החוקרים הצליחו לזהות גורם סיבתי משוער ב-111 מקרים (76%), וב-89 מקרים (61%) תוצאות ה-BAL הניבו הכוונה למתן טיפול אנטי חיידקי מתאים. בנוסף, החוקרים הבחינו כי מטופלים שקיבלו טיפול על בסיס תוצאות ה-BAL הציגו תוצאים טובים יותר של ה-LI לאחר 30 ימים (שיעור השיפור/החלמה: 71% בהשוואה ל-55%; P=0.04). כמו כן, החוקרים ראו שיפור מובהק בתוצאי ההישרדות הכוללת בטווח 120 ימים (120d-OS - 120‐day overall survival)י(78% בהשוואה ל-59%; P=0.009) ובתמותה שניתן לייחס ל-LI בטווח 120 ימים (120d-AM – 120 day attributable mortality)י(11% בהשוואה ל-30%; P=0.003) אצל מטופלים שקיבלו טיפול מוכוון לפי תוצאות ה-BAL.

תוצאות האנליזה הרב משתנית הראו כי טיפול אנטי חיידקי מוכוון לפי ה-BAL קשור באופן מובהק ל-120d-OS טובה יותר ול-120d-AM נמוכה יותר. החוקרים לא נתקלו באף תופעת לוואי חמורה במהלך המחקר.

החוקרים הסיקו כי ביצוע BAL מאפשר זיהוי של הגורם המשוער ל-LI ב-75% מהמקרים וכי מדובר בהליך בר ביצוע ונסבל במרבית המקרים. תוצאות המחקר מדגימות כי טיפול אנטי חיידקי המבוסס על תוצאות ה-BAL מאפשר שיפור בתוצאים הקליניים ובהישרדות.

מקור: 

Marchesi, F. et al. (2019) American Journal of Hematology 94,10.

נושאים קשורים:  שטיפה ברונכואלוואולרית,  תסנינים בריאות,  טיפול אנטי חיידקי,  תוצאים קליניים,  הישרדות,  מחקרים
תגובות