סדציה

יתרונות מתן סדציה פליאטיבית לפרקים במטופלים עם סרטן סופני

מחקר מצא כי בחולי סרטן לקראת סוף החיים מתן סדציה פליאטיבית לפרקים, לעומת מתן רציף, יכולה להקל על הסימפטומים שלא מגיבים לטיפול ואף לשפר את רמת ההכרה של מטופלים עם דליריום

הרדמה (צילום: אילוסטרציה)

מעט מידע קיים בנוגע לדפוסי השימוש הקליניים של סדציה פליאטיבית, שיעורי השליטה בסימפטומים, תרופות מצילות (שימוש לטווח קצר לפי צורך) והיעילות של מתן תרופות סדציה פליאטיביות כאשר ניתנות באופן רציף לעומת לא רציף. מחקר בדק את התוצא הקליני של טיפול סדציה פליאטיבי בתנאים קליניים אמיתיים.

נתונים קליניים נאספו פרוספקטיבית, ממטופלים אשר טופלו לפי פרוטוקול ואמצעי הערכה ספציפיים שהוגדרו מראש. הנתונים נאספו ביחידת הוספיס שמסונפת למרכז שלישוני לטיפול בסרטן, בין ספטמבר 2015 למרץ 2017 ונותחו רטרוספקטיבית. מידאזולאם ניתנה כתרופה ראשונית לסדציה פליאטיבית, פרופופול ופנוברביטל ניתנו בהמשך כתרופות הצלה לפי צורך. אינדיקציות למתן סדציה פליאטיבית, עומק הסדציה, איכות השינה ורמת ההכרה של המטופלים הוערכו במסגרת המחקר.

306 מטופלים נרשמו למחקר, 89 מתוכם (29.1%) קיבלו סדציה פליאטיבית. לא נמצא הבדל בזמן השרידות של מטופלים שקיבלו סדציה פליאטיבית, לעומת המטופלים שלא קיבלו סדציה פליאטיבית (חציון שרידות 34 לעומת 25 ימים, P=0.109). האינדיקציה הכי נפוצה למתן סדציה פליאטיבית הייתה דליריום. הקלה בסימפטומים של 73 (82%) מתוך 89 המטופלים שנטלו סדציה פליאטיבית נצפתה בטיפול עם מידאזולאם. 12 (75%) מתוך 16 המטופלים שבהם הטיפול עם מידאזולאם נכשל הגיבו לטיפול עם פרופופול, 5 מתוכם (31%) הדגימו דיכוי נשימתי. מתוך 89 המטופלים שקיבלו סדציה פליאטיבית, 61 (68.5%) מטופלים קיבלו את הסדציה לפרקים ו-28 (31.5%) מטופלים קיבלו את הסדציה במתן רציף. חציון זמן השרידות מהתחלת טיפול הסדציה הפליאטיבית ועד לתמותה היה 6 ימים בקבוצה שקיבלה את הסדציה לפרקים, לעומת חציון זמן שרידות של יום אחד בקבוצה שקיבלה סדציה במתן רציף (P<0.001). הנתון המעניין שנמצא הוא שרמת ההכרה הייתה טובה יותר משמעותית לאחר מתן סדציה פליאטיבית לפרקים בקבוצה שסבלה מדליריום, זאת בהשוואה למטופלים בקבוצה השנייה (41.7% לעומת 16.7%, P=0.002).

מסקנת המחקר הייתה כי ניתן להקל על הסימפטומים שאינם מגיבים לטיפול באמצעות מספר תרופות סדציה פליאטיביות, בחולי סרטן שנמצאים בסוף החיים. מתן תרופות סדציה פליאטיביות לפרקים, לעומת מתן רציף, יכול לשפר את רמת ההכרה של מטופלים עם דליריום.

מקור: 

Won Y.W. et al. (2019) Journal of Pain and symptom management. 58, 65

נושאים קשורים:  סדציה,  סדציה פליאטיבית,  שרידות,  סוף החיים,  דליריום,  מידאזולאם,  פרופופול,  מחקרים
תגובות