מחקרים

נוירופילמנטים בפלזמה נמצאים בקורלציה עם נכות בחולי טרשת נפוצה מתקדמת

חוקרים סבורים כי יש קשר בין רמת נוירופילמנטים בפלזמה לבין נכות בחולי טרשת נפוצה מתקדמת

טרשת נפוצה, כסא גלגלים, נכות (צילום: אילוסטרציה)

נוירופילמנטים בנוזל השדרתי ובדם הינם סמנים של נזק אקסונלי. סמנים אלו נחקרים, בעיקר בטרשת נפוצה התקפית הפוגתית, כמדד לפעילות המחלה והתגובה לטיפול. עם זאת, אין הרבה מידע בהקשר זה, בחולי טרשת נפוצה מתקדמת. מטרת החוקרים העיקרית הייתה למדוד את רמות הנוירופילמנטים בדגימות פלזמה של חולי טרשת נפוצה ראשונית מתקדמת ושניונית מתקדמת שלא מקבלים טיפול, ולקשר את הרמות הללו לנכות, חומרת המחלה והחמרה בנכות לפני או אחרי טיפול.

החוקרים מדדו את רמות הנוירופילמנטים באמצעות שיטת SIMOAי(Single Molecule Array, Simoa HD‐1 analyzer; Quanterix, Lexington).

החוקרים מדדו את ריכוזי הנוירופילמנטים בדגימות פלזמה מ-70 חולי טרשת נפוצה (27 עם טרשת ראשונית מתקדמת ו-43 עם שניונית מתקדמת), 21 חולי טרשת נפוצה התקפית הפוגתית ו-10 נבדקי בקרה בריאים. ריכוזים אורכיים של נוירופילמנטים בפלזמה (מרווח חציוני בין דגימות: 25 חודשים) היו נגישים אצל 9 חולי טרשת נפוצה ראשונית או שניונית.

החוקרים מצאו כי ריכוז הנוירופילמנטים היה גבוה באופן משמעותי בחולי טרשת נפוצה מתקדמת (בין אם ראשונית או שניונית), בהשוואה לחולי טרשת נפוצה התקפית-הפוגתית. כמו כן, הריכוזים היו במתאם עם הציון במדד הנכות המורחב ובמדד חומרת הטרשת. החוקרים לא מצאו הבדל ברמות הנוירופילמנטים בין חולי טרשת נפוצה מתקדמת (ראשונית או שניונית), עם התקדמות במדד הנכות המורחב בשנה שקדמה למחקר (14% מהחולים), או במהלך תקופת מעקב חציונית של 27 חודשים (41%). במחקר האורך שנערך בהמשך, רמת הנוירופילמנטים עלתה בכל החולים בין לקיחת הדגימות, בערך ממוצע של 23%, בעוד הציון במדד הנכות המורחב נותר יציב על פי רוב (77% מהמקרים).

החוקרים הגיעו למסקנה כי בחולי טרשת נפוצה מתקדמת ראשונית או שניונית, רמת הנוירופילמנטים בפלזמה הינה במתאם עם הנכות ועולה עם הזמן. עם זאת, לא נמצא קשר בין הרמה שלהם למידת ההתקדמות בנכות לפני המחקר ולאחריו, כפי שנמדד במדד הנכות המורחב, שייתכן ואינו כלי מספיק רגיש בהקשר זה.

מקור: 

Ferraro, D. et al. (2019). Acta Neurologica Scandinavica. https://doi.org/10.1111/ane.13152

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרשת נפוצה ראשונית מתקדמת,  שניונית מתקדמת,  נוירופילמנטים בסרום,  ביו-מרקרים
תגובות