מחקרים

ירידה בשכיחות של הפרעת שימוש בקנאביס אצל משתמשים בקנאביס על בסיס יומי

מחקר זה התבסס על נתונים מסקר לאומי בנושא בריאות ושימוש בסמים, ובחן האם וכיצד השתנו שיעורי השכיחות של הפרעת שימוש בקנאביס בקרב מתבגרים ומבוגרים צעירים שדיווחו על שימוש יומי או כמעט יומי בסם

שכיחות הפרעת שימוש בקנאביס בקרב אנשים שדיווחו על שימוש בקנאביס בשנה האחרונה, ירדה בין השנים 2002-2016. מטרתו של מחקר זה הייתה לבחון האם ירידות דומות בהפרעת שימוש בקנאביס נצפו בקרב אנשים שדיווחו על שימוש יומי או כמעט יומי בקנאביס. החוקרים ציפו ששכיחות ההפרעה בקרב אנשים שדיווחו על שימוש יומי או כמעט יומי לא תרד.

נעשה שימוש בנתונים מתוך הסקר הלאומי בנושא בריאות ושימוש בסמים (NSDUH) בין השנים 2002-2016, שכללו 22,651 משתתפים שהשתמשו בקנאביס 300 ימים ומעלה במהלך השנה שחלפה. הפרעת שימוש בקנאביס הוגדרה בעזרת המדדים של המהדורה הרביעית של המדריך לאבחנות וסטטיסטיקה (DSM-4) לשימוש לרעה או לתלות בקנאביס. קבוצות הגיל היו: 12-17, 18-25, ו-26 ומעלה. מבנה הסקר לקח בחשבון את הגורמים הבאים: שכיחות שנתית של הפרעת שימוש בקנאביס, תלות בקנאביס, שימוש לרעה בקנאביס, ואת כל אחד מהמרכיבים של שימוש לרעה או של תלות. הבדלים במגמות לאורך זמן נבדקו בכל קבוצת גיל.

בין השנים 2002-2016, השכיחות של הפרעת שימוש בקנאביס בקרב אנשים שדיווחו על שימוש יומי או כמעט יומי בקנאביס ירדה ב-26.8% אצל מתבגרים, ב-29.5% אצל גילאי 18-25, וב-37.5% בגילאי 26 ומעלה. השכיחות של תלות בקנאביס לפי DSM-4 ירדה באופן מובהק אצל מתבגרים (43.9%-), ומבוגרים צעירים (26.8%-), אך נותרה יציבה אצל גילאי 26 ומעלה. נצפו ירידות ברוב המרכיבים של תלות בקנאביס בקרב מבוגרים צעירים, עם תבניות פחות עקביות אצל מתבגרים ואצל גילאי 26 ומעלה. השכיחות של שימוש לרעה בקנאביס לפי DSM-4 ירדה באופן כללי וכן עבור כל מרכיב נפרד של שימוש לרעה, בכל קבוצות הגיל.

החוקרים הסיקו שבניגוד לציפיות, השכיחות של הפרעת שימוש בקנאביס פחתה באופן מובהק בכל קבוצות הגיל של משתתפים שדיווחו על שימוש יומי או כמעט יומי בקנאביס בין השנים 2002-2016. השכיחות של תלות בקנאביס פחתה אצל מתבגרים ואצל מבוגרים צעירים, ונותרה יציבה רק אצל גילאי 26 ומעלה. ראוי להמשיך ולבחון את הגורמים המניעים לירידות שנצפו בשכיחויות שתוארו.

מקור:

Santaella-Tenorio, J. et al. (2019). Drug and Alcohol Dependence. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2019.107621 

נושאים קשורים:  מחקרים,  קנאביס,  הפרעת שימוש בקנאביס,  שימוש יומי  בקנאביס
תגובות