סרטן ערמונית

הערך הפרוגנוסטי של AZGP1 לאחר כריתה רדיקלית של בלוטת הערמונית במטופלים עם סרטן הערמונית

באמצעות מחקר עוקבה ומטא-אנליזה של מחקרים קודמים נמצא כי ביטוי גבוהה של AZGP1 מהווה יתרון בהמשך הטיפול והצלחת הטיפול, במטופלים עם סרטן ערמונית ממוקם לאחר כריתה רדיקלית של בלוטת הערמונית

Zinc-alpha 2-glycoproteinי(AZGP1) הינו ביו-מרקר מבטיח שנמצא ברקמות, שיכול לסייע בקביעת הפרוגנוזה בגברים שעוברים טיפול לסרטן ערמונית ממוקם (localized). מחקר בדק את הקשר בין הביטוי של AZGP1 ומספר נקודות סיום: סיכון לכישלון ביוכימי, התחלת טיפול מבוסס-סירוס, התפתחות סרטן ערמונית ממוקם עם תנגודת לסירוס ותמותה ספציפית מסרטן ערמונית ממוקם. נקודות הסיום נבדקו במטופלים לאחר ניתוח כריתה רדיקלי של בלוטת הערמונית.

המחקר כלל קבוצה פרוספקטיבית של 302 מטופלים שעברו כריתה רדיקלית של בלוטת הערמונית לטיפול בסרטן הערמונית, בין השנים 2002 ל-2005. הביטוי של AZGP1 נבדק באמצעות אימונו-היסטוכימיה ב-Microarray של הרקמה, שנלקחה מדגימות שהוצאו בניתוחים רדיקלים לכריתת הערמונית. הביטוי של AZGP1 קיבל ציון חצי-כמותי ונקבע כגבוה או נמוך. אנליזה חישבה את הסיכון לכל נקודות הסיום באמצעות ריבוד ההיארעויות המצטברות ורגרסיית קוקס לפי סיבה ספציפית. תוקף התוצאות נבדק באמצעות עקומות ROCי(Receiver Operating Curves). כיול והבחנה של התוצאים (Calibration and Discrimination) נעשו באמצעות אנליזת סיכונים מתחרים (Competing-Risk Analyses). נערכה מטא-אנליזה שכללה את המחקרים הקודמים שבדקו את הביטוי של AZGP1 והסיכון לכישלון ביוכימי, במטופלים לאחר כריתה רדיקלית של בלוטת הערמונית.

חציון משך המעקב היה 14 שנים. ההיארעות המצטברת של כל נקודות הסיום הייתה משמעותית גבוהה יותר במטופלים עם ביטוי נמוך של AZGP1, בהשוואה למטופלים עם ביטוי גבוה של AZGP1י(P<0.001). באנליזה רבת משתנים, ביטוי נמוך של AZGP1 היה קשור לסיכון גבוה יותר לכישלון ביוכימי (יחס סיכונים 2.7; רווח בר-סמך 95% 1.9-3.8; P<0.0001), לטיפול מבוסס עיקור (יחס סיכונים 2.2; רווח בר-סמך 95% 1.2-4.2; P=0.01) ולהתפתחות סרטן ערמונית עמיד לעיקור (יחס סיכונים 2.3; רווח בר-סמך 95% 1.1-5; P=0.03). תיקוף הממצאים הראה סיכון נמוך לטעות חיזוי (Prediction Error) וביצועי מודל גבוהים עבור כל נקודות הסיום. במטא-אנליזה AZGP1 נמצא קשור לכישלון ביוכימי (יחס סיכונים 1.7; רווח בר-סמך 95% 1.2-2.5).

מסקנת החוקרים הייתה כי ביטוי נמוך של AZGP1 נמצא קשור לסיכון לפרוגנוזה אגרסיבית יותר תלוית-זמן, בגברים שעוברים כריתה רדיקלית של בלוטת הערמונית לטיפול בסרטן ערמונית ממוקם.

מקור: 

Kristensen G. et al. (2019) Journal of Clinical Pathology. 72, 696

נושאים קשורים:  סרטן ערמונית,  אימונו-היסטוכימיה,  כריתת ערמונית,  ביו-מרקר,  עיקור,  מחקרים
תגובות