סרטן המעי הגס והרקטום

האם פולימורפיזם בגנים המקודדים לרצפטורים בעלי דפוס זיהוי עשויים להשפיע על יעילות הטיפול בסרטן המעי הגס והרקטום?

החוקרים ביצעו אנליזה רטרוספקטיבית של נתונים משני מחקרים קליניים גדולים ומצאו כי פולימורפיזם שדווחו בעבר כקשורים ליעילות הטיפול בסרטן המעי הגס והרקטום עם Oxaliplatin, ככל הנראה אינם קשורים ואינם בעלי חשיבות קלינית בסיווג המטופלים

21.10.2019, 12:36
סרטן המעי הגס (הדמיה: שאטרסטוק)

פולימורפיזם בנוקלאוטיד בודד (SNPs - single nucleotide polymorphisms) ברצפטורים בעלי דפוס זיהוי (Pattern recognition receptors)יFPR1, TLR3 ו-TLR4, המובילים לאובדן תפקוד (LOF – Loss of function) מולד, דווחו בעבר כבעלי יכול לנבא את התועלת של Oxaliplatin לטיפול בסרטן המעי הגס והרקטום. אישור של הקשר המתואר יכול לשפר בצורה משמעותית את סיווג המטופלים.

החוקרים ביצעו אנליזה רטרוספקטיבית של סמנים ביולוגיים תוך שימוש במידע משני מחקרים, ה-Short Course in Oncology Therapyי(SCOT) וה-COIN/COIN-B. הסטטוס של המטופלים בנוגע לווריאנטים של LOF ב-FPR1י(rs867228),יTLR3י(rs3775291) ו-TLR4י(rs4986790/rs4986791) נקבעו באמצעות מערכי גנוטיפ (Genotyping array) או שחזורי גנוטיפ (Genotype imputation).

החוקרים בדקו את הקשר בין וריאנטים של LOF לבין הישרדות ללא מחלה (DFS – Disease-free survival) והישרדות כוללת (OS - Overall survival) באמצעות אנליזת Cox, מותאמת למערפלים, תוך שימוש במודלים גנטיים אדטיביים, דומיננטיים ורצסיביים. כל המבחנים הסטטיסטיים שבוצעו היו דו-כיווניים.

אוכלוסיית התיקוף במחקר כללה 2,929 ו-1,948 מטופלים ממחקרי ה-SCOT וה-COIN/COIN-B, בהתאמה, כאשר מתוכם נקבע פרופיל תפקודי של שלושת ה-SNPs ל-2,728 ו-1,672, בהתאמה. החוקרים לא מצאו עדות לקשר בין אף אחד מה-SNPs לבין DFS במחקר ה-SCOT, או קשר ל-OS בשני המחקרים, ללא תלות בסוג המודל בו השתמשו. התוצאות של החוקרים נכונות גם לגבי מודלים בהם השתמשו בעבר ודיווחו על קשר של rs867228 (מודל רצסיבי, יחס הסיכונים המותאם הרב משתני ל-DFS במחקר ה-SCOTי= 1.19, רווח בר סמך 95%= 0.99-1.45, P=0.07 ; יחס הסיכונים המותאם ל-OS במחקר ה-COIN/COIN-B =0.92, רווח בר סמך 95%= 0.63-1.34, P=0.66), ושל rs4986790 (מודל דומיננטי, יחס הסיכונים המותאם הרב משתני ל-DFS במחקר ה-SCOTי= 0.86, רווח בר סמך 95%= 0.65-1.13, P= 0.27 ; יחס הסיכונים המותאם ל-OS במחקר ה-COIN/COIN-Bי= 1.08, רווח בר סמך 95%= 0.90-1.31, P= 0.40).

החוקרים הסיקו, על סמך אנליזה חוזרת של שני מחקרים קליניים גדולים, כי אין עדות לכך ש-LOF מולד שנגרם מ-SNPs ב-FPR1,יTLR3 או TLR4 קשור להבדלים בתועלת של טיפול עם Oxaliplatin. תוצאות המחקר מציעות כי לא סביר שה-SNPs הללו הם בעלי משמעות קלינית.

מקור: 

Gray, V. et al. (2019) JNCI 111,8.

נושאים קשורים:  סרטן המעי הגס והרקטום,  סמנים ביולוגיים,  גנוטיפ,  פולימורפיזם,  מחקרים
תגובות