מחקרים

מהי ההשפעה של מצוקה נפשית אימהית בהריון על גורמי סיכון לבביים-מטבוליים בילדות?

במחקר עוקבה זה נדגמו אלפי אימהות שנסקרו במהלך ההריון למצוקה נפשית, דיכאון וחרדה, וילדיהן נבדקו בגיל 10 שנים מבחינת גורמי סיכון לבביים-מטבוליים שונים

דיכאון במהלך ההריון (צילום: אילוסטרציה)

מחקרים קודמים רמזו על כך שמצוקה נפשית במהלך ההריון עשויה להוביל להסתגלויות התפתחותיות של העובר, המשפיעות על התפתחות מחלות לבביות-מטבוליות של הצאצא בעתיד. במחקר זה נבדק הקשר שבין סך המצוקה הנפשית של האם, וכן דיכאון וחרדה במהלך ההריון, לבין גורמי סיכון לבביים-מטבוליים בקרב ילדים בני 10 שנים. בנוסף, החוקרים בחנו הבדלים אפשריים מבוססי מגדר.

במחקר עוקבה מבוסס-אוכלוסייה זה נכללו 4,088 אימהות וילדיהן. המידע אודות סך המצוקה הנפשית, לרבות דיכאון וחרדה, הושג דרך שאלון ייעודי קצר שהושלם במהלך ההריון (Brief Symptom Inventory). החוקרים מדדו את לחץ הדם, קצב הלב, רמות האינסולין, רמות הסוכר בדם, רמת השומנים בנסיוב, וריכוזי החלבון המגיב-Cי(CRP) של הילדים, בהיותם בני 10 שנים. ניתוחי הנתונים בוצעו בקבוצה הכוללת, ובהפרדה בין בנים לבנות.

מצוקה נפשית בהריון קושרה לקצב-לב גבוה יותר בילדות בקרב בנים בלבד (הפרשים 0.34 [רווח בר-סמך 95%, 0.18-0.50], נקודים של סטיות התקן [SDS],י0.22 [רווח בר-סמך 95%, 0.06-0.38], SDS, ו-0.33 [רווח בר-סמך 95%, 0.19-0.48], SDS, עבור סך המצוקה הנפשית, דיכאון, וחרדה, בהתאמה). חרדה אימהית במהלך ההריון הייתה קשורה לרמות גבוהות יותר של טריגליצרידים בדם בקרב בנות (הפרש 0.35, רווח בר-סמך 95%, 0.17-0.53, SDS). מצוקה נפשית אימהית לא נמצאה קשורה ללחץ-דם בילדות, לרמות הכולסטרול, לרמות האינסולין או הסוכר בדם, או לריכוזי CRP בדם.

החוקרים הסיקו שמצוקה נפשית אימהית עשויה להשפיע על קצב-הלב של הצאצא, ועל רמות הטריגליצרידים בדם. מחקרים נוספים דרושים בכדי לחזור על ממצאים אלה ולהעריך את ההשלכות הלבביות-מטבוליות ארוכות-הטווח של מצוקה נפשית אימהית.

מקור: 

Silva, CCV. et al. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. 29(6): 572-579

נושאים קשורים:  מחקרים,  מצוקה נפשית,  הריון,  סיכון לבבי-מטבולי,  קצב לב,  לחץ דם,  כולסטרול
תגובות