מחקרים

בדיקות הדמייה ובדיקות של מח העצם מעלות את יכולת הניבוי של מחלה שאריתית מינימלית במיאלומה נפוצה

החוקרים הצליחו להדגים כי ביצוע של PET-CT ובדיקת מח העצם אצל מטופלים עם אבחנה חדשה של מיאלומה נפוצה, מאפשר יכולת ניבוי טובה של תוצאי המחלה השונים, כמו הישרדות ללא התקדמות מחלה והישרדות כוללת

מיאלומה נפוצה (צילום: אילוסטרציה)
מיאלומה נפוצה (צילום: אילוסטרציה)

הערך של הערכת סטטוס מחלה שאריתית מינימלית (MRD – Minimal residual disease) באמצעות מח העצם ושיטות הדמיה במקרים של מיאלומה נפוצה (MM - Multiple myeloma), מבוסס היטב. עם זאת, אין הרבה מידע בנוגע לשימוש בשיטות הללו כשיטות משלימות להערכה מדויקת יותר של המחלה.

מטרת החוקרים הייתה לבחון את השימוש בשיטות הללו כשיטות משלימות להערכה מדויקת יותר של המחלה. החוקרים ניתחו באופן רטרוספקטיבי את ניבוי התוצאים באמצעות שימוש ב-PET-CT ו-MRD, שהוערך באמצעות multiparameter flow cytometryי(MFC). במחקר נכללו 103 מטופלים עם אבחנה חדשה של MM.

החוקרים הצליחו לאשר כי קיים יתרון בשימוש בבדיקות במונחים של הישרדות ללא התקדמות מחלה (PFS – Progression free survival), שנקשרה ל-MFC שלילי (יחס הסיכונים: 0.53; רווח בר סמך 95%: 0.28-0.98) ול-PET-CT שלילי (יחס הסיכונים: 0.18; רווח בר סמך 95%: 0.09-0.36) בנפרד.

בשילוב של שתי הבדיקות יחד, נמצא כי מטופלים שקיבלו תוצאה שלילית בשתי הבדיקות (MRD-/PET-), יחד עם חציון של PFS שעמד על 92 חודשים, היו בעלי חציון PFS ארוך יותר באופן מובהק (P< 0.001). התוצאות הללו נמצאו בהשוואה למטופלים MRD+/PET- ולמטופלים PET+ (חציון PFS של 45 ו-28 חודשים, בהתאמה).

החוקרים מצאו גם הבדלים מובהקים בהישרדות הכוללת (OS – Overall survival) בין מטופלים MRD-/PET- ומטופלים MRD+/PET- (שיעור ה-OS בארבע שנים: 94.2% ו-100%, בהתאמה), לבין מטופלים PET+ (שיעור ה-OS בארבע שנים: 73.8%). כל התוצאות הנוגעות להישרדות אוששו ע"י אנליזת אתרי הזדהות מותנים (conditional landmark analysis).

ממצאי המחקר תומכים ביתרון הפוטנציאלי של PET-CT ו-MFC כבדיקות משלימות ומדגישים את יכולת הניבוי המשופרת שלהם כאשר משפרים את הרגישות.

מקור: 

Alonso, R. et al. (2019) American Journal of Hematology 94,8.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיאלומה נפוצה,  מחלה שאריתית מינימלית,  PET-CT,  ניבוי תוצאים
תגובות