מסטוציטוזיס

מידוסטאורין לטיפול בלוקמיה מיאלואידית חריפה עם מוטציה בFLT3 ובמסטוציטוזיס מערכתי מתקדם

החוקרים מצאו כי מידוסטאורין מהווה אפשרות טיפול בלוקמיה מיאלואידית חריפה ובמסטוציטוזיס מערכתי מתקדם בזכות היעילות שלו כנגד טירוזין קינאזות ופרופיל תופעות לוואי הדומה לאלטרנטיבות הטיפוליות האחרות

תא דם לוקמי. (מקור צילום: Wikimedia commons, NIH)
תא דם לוקמי. (מקור צילום: Wikimedia commons, NIH)

מאמר זה סוקר את הפרמקולוגיה, היעילות, הבטיחות, העלות וההוראות העתידיות של שימוש במידוסטאורין לטיפול בלוקמיה מיאלואידית חריפה. כמו כן, לטיפול במאסטוציטוזיס מערכתי אגרסיבי, מסטוציטוזיס סיסטמי עם ניאופלזמה המטולוגית נלוות ולוקמיה של תאי מאסט, המכונים יחד "מאסטציטוזיס מערכתי מתקדם".

מידוסטאורין אושר על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקני לטיפול בלוקמיה מיאלואידית חריפה עם מוטציה בטירוזין קינאז 3 דמוי FMS י(FLT3).יFLT3 הוא טירוזין קינאז אשר ממלא תפקיד מרכזי בחלוקת תאי אב המוטופואטיים מוקדמים. בנוסף לפעילות נגד FLT3, מידוסטאורין מעכב מספר טירוזין קינאזות נוספות. דבר אשר הוביל לאישורו לטיפול במאסטציטוזיס מערכתי מתקדם.

מידוסטאורין מציעה אסטרטגיה חדשה לטיפול הן בלוקמיה מיאלואידית חריפה עם מוטציית FLT3 והן במאסטציטוזיס מערכתי מתקדם. עם פרופיל תופעות לוואי הדומה בהשוואה לתרופות אחרות ופעילות נוגדת-חלוקה משמעותית, מידוסטאורין מציע אפשרות טיפולית לחולים שמחלתם הייתה בעבר קשה לטיפול.

מקור: 

 Sly N, Gaspar K. et al. (2019) Am J Health Syst Pharm.;76(5):268-274.

נושאים קשורים:  מסטוציטוזיס,  תרופות אנטי-נאופלסטיות,  פרמקולוגיה קלינית,  לוקמיה,  מחקרים