קבוצת ביקורת

כלי עזר לקבלת החלטות על הפסקת טיפול תרופתי בזמן אשפוז

בעזרת כלי ממוחשב שמסייע לקבלת החלטות על הפסקת טיפול רפואי, החוקרים הגבירו את שיעור המטופלים עם טיפול מיותר אחד או יותר שהופסק בעת השחרור מבית החולים בהשוואה למספר התרופות שהופסקו כאשר הקשישים קיבלו טיפול הרגיל

אספקת תרופות, ניסוי קליני (צילום: אילוסטרציה)

רישום יתר של תרופות היא תופעה נפוצה, יקרה ובעיקר מזיקה למטופלים מבוגרים באשפוז. נדרשות התערבויות להורדת העומס הטיפולי הלא נחוץ. במחקר זה שאפו החוקרים לבצע דילול של הטיפול התרופתי במטופלים קשישים על ידי חבירה ל-MedSafer, כלי ממוחשב לעזרה בקבלת החלטות על הפסקת טיפול.

המחקר היה מחקר לא אקראי ועם קבוצת ביקורת, בנוסף נבדקו תוצאים לפני ואחרי הפסקת התרופות והוא התבצע בארבע מחלקות רפואה פנימית. במחקר השתתפו מטופלים בני 65 ומעלה עם צפי שרידות של לפחות 3 חודשים שלקחו חמישה תרופות או יותר באופן קבוע.

בהלך המחקר החולים המשיכו ליטול את תרופותיהם הרגילות. למטופלים בקבוצת ההתערבות הוצעה אפשרות להפסקת חלק מהטיפולים לפי המלצת MedSafer. התוצא עיקרי נמדד בעת השחרור מבית החולים וכלל את שיעור המטופלים שהפסיקו לפחות תרופה אחת מיותרת.

1,066 מטופלים השתתפו במחקר ול-832 הוצע להפסיק חלק מהטיפול התרופתי (82% מהמטופלים, 418 במהלך תקופת הביקורת ו-455 במהלך תקופת ההתערבות, בהתאמה). שיעור המטופלים עם לפחות תרופה אחת שהופסקה עלה מ-46.9% בתקופת הביקורת ל-54.7% בתקופת ההתערבות (הבדל בסיכון של 8.3% [רווח בר-סמך 95%: 2.9%-13.9%]). לא כל סוגי התרופות היו קשורות ברישום יתר ובשתי הקבוצות היו מקרים בהם נרשמו תרופות חדשות שאינן נחוצות.

מקור: 

McDonald E.G et al (2019). J Am Geriatr Soc, 67: 1843-1850;

נושאים קשורים:  קבוצת ביקורת,  הפסקת טיפול תרופתי,  מחקרים
תגובות