מחקרים

מתן תוך-ניתוחי של מיטומיצין-C משפר תוצאים של ניתוח לייזר לרוחק ראייה

מחקר אקראי ומבוקר זה בדק האם מתן תוך-ניתוחי של מיטומיצין-C כחלק מניתוח תשבורת מסוג LASIK לתיקון רוחק ראייה משפר תוצאים שונים של הניתוח, תוך מעקב אחר המטופלים למשך שנה לאחר שנותחו

23.09.2019, 16:52
ניתוח לייזר לתיקון הראייה (צילום: אילוסטרציה)

מטרתו של מחקר זה הייתה להעריך את התפקיד של מתן תוך-ניתוחי של מיטומיצין-Cי(Mitomycin-C) במהלך תיקון רוחק ראייה על ידי ניתוח תשבורת בשיטת LASIK. טווח רוחק הראייה שהוגדר היה בין 1.00+ דיופטר ועד 6.00+ דיופטר. המחקר הסתמך על בדיקה של השינויים הטופוגרפיים בקרנית, ועל שיעור ההיארעות של חזרת רוחק הראייה על פני תקופת מעקב בת שנה אחת.

מחקר זה היה השוואתי, אקראי ומבוקר. נכללו בו 68 מטופלים שסבלו מרוחק ראייה (136 עיניים) שחולקו לשתי קבוצות. קבוצה A כללה 34 מטופלים (68 עיניים) שעברו ניתוח בשיטת LASIK, וטופלו עם מיטומיצין-C בריכוז 0.02% למשך 10 שניות על מיטת המשתית לאחר הטיפול עם לייזר מסוג אקסימר (Excimer laser). קבוצה B כללה 34 מטופלים (68 עיניים) שעברו ניתוח LASIK ללא מתן מיטומיצין-C. חדות הראייה לרחוק ללא תיקון, ערכי התשבורת, מיפוי הקרנית וערכים טופוגרפיים של הקרנית תועדו במספר נקודות זמן לאחר הניתוח: שבוע, חודש, 3 חודשים, 6 חודשים ו-12 חודשים. בסוף תקופת המעקב הוערכה גם יעילות הטיפול, ורמת החיזוי של תוצאותיו.

התוצאות הראו חיזוי טוב יותר בקבוצה A לעומת קבוצה B במפגשי המעקב שבוצעו 6 ו-12 חודשים לאחר הניתוח. לאחר 6 חודשים נמדדו בקבוצה A ערכי תשבורת בזמן שיתוק השרירים הריסניים (רפרקציה ציקלופלגית) של 0.31±0.5+ דיופטר, בקבוצה B הערכים היו 0.39±0.67+ דיופטר. לאחר 12 חודשים נמדדו בקבוצה A ערכי תשבורת בזמן שיתוק השרירים הריסניים של 0.37±0.63+ דיופטר, ובקבוצה B הערכים היו 0.48±0.89+ דיופטר. יעילות הטיפול בתום תקופת המעקב הייתה טובה יותר בקבוצה A לעומת קבוצה B. קבוצה A הציגה פחות שינויים טופוגרפיים בקרנית לעומת קבוצה B.

החוקרים הסיקו שמתן תוך-ניתוחי של מיטומיצין-C במהלך ניתוח תשבורת מסוג LASIK לתיקון רוחק ראייה מביא ליעילות משופרת של הטיפול, ליכולת חיזוי עדיפה של תוצאותיו, להפחתת שינויים טופוגרפיים בקרנית, ולשיעורים נמוכים יותר של חזרת רוחק הראייה במהלך השנה הראשונה שלאחר הניתוח.

מקור: 

Moawad, EM. et al. (2019). BMC Ophthalmology. https://doi.org/10.1186/s12886-019-1100-7

נושאים קשורים:  מחקרים,  ניתוחי תשבורת,  רוחק ראייה,  מיטומיצין C
תגובות