תנגודת לאינסולין

הקשר בין תנגודת לאינסולין לבין פרמטרים המטולוגיים: מחקר עוקבה מנעורים לבגרות

חוקרים סבורים כי תנגודת לאינסולין קשורה לעלייה בספירות דם במבוגרים צעירים

מנגנון פעולת אינסולין (צילום: אילוסטרציה)

מטרת החוקרים הייתה לכמת את מערכת היחסים בין תנגודת לאינסולין לבין פרמטרים המטולוגיים שונים, מנערות לבגרות.

החוקרים ערכו מחקר עוקבה בשם EPITeen, בו הם העריכו נבדקים בגילאים 13, 17 ו-21, באמצעות פרוצדורות מתוקננות. נלקחו דגימות דם למדידת רמות סוכר בצום, והתנגודת לאינסולין נאמדה על ידי מודל בשם HOMA-IRי(Homeostatic Model Assessment of Insulin Resistance). במחקר החתך, החוקרים ניסו לכמת את הקשרים בין HOMA-IR לבין פרמטרים המטולוגיים שונים בגיל 21, ב-1,671 נבדקים. הקשרים נבדקו בעזרת מקדמי רגרסיה לינארית מרובה (מקדם בטא) ורווח בר-סמך של 95%. עבור האנליזה האורכית (496 משתתפים), הערכים צפויים של אינסולין וגלוקוז נקבעו באמצעות מודל ניתוח אשכולות, והפרמטרים ההמטולוגיים עברו השוואה בהתאם לערכים הצפויים באמצעות אנליזת ANOVA.

החוקרים מצאו כי בגיל 21, לאחר תקנון למדד מסת גוף, ישנו מתאם חיובי בין HOMA-IR לספירת כדוריות הדם האדומות (מקדם בטא 0.05, רווח בר-סמך 95%: 0.03-0.07 בנשים; מקדם בטא 0.02, רווח בר-סמך 95%: 0-0.04 בגברים), וההמטוקריט (מקדם בטא 0.29, רווח בר-סמך 95%: 0.12-0.46 בנשים; מקדם בטא 0.21, רווח בר-סמך 95%: 0.04-0.38 בגברים). בנשים, HOMA-IR היה במתאם שלילי עם נפח הכדוריות הדחוסות (מקדם בטא -0.35, רווח בר-סמך 95%: -0.06;-0.05) ורמות הברזל (מקדם בטא -3.98, רווח בר-סמך 95%: -6.94;-1.03). מנגד, ה-HOMA-IR בנשים היה במתאם חיובי עם כדוריות הדם הלבנות (מקדם בטא 0.31, רווח בר-סמך 95%: 0.19-0.43) וטסיות דם (מקדם בטא 7.66, רווח בר-סמך 95%: 3.93-11.39). עוד נמצא כי בגברים, HOMA-IR גבוה יותר היה קשור בצורה משמעותית להמוגלובין גבוה יותר (מקדם בטא 0.09, רווח בר-סמך 95%: 0.03-0.16). באנליזה האורכית הודגמו מגמות דומות, אך לא הושגה מובהקות סטטיסטית.

החוקרים הגיעו למסקנה כי האנליזה האורכית והאנליזה במחקר החתך, תומכות בהיפותזה כי תנגודת לאינסולין קשורה לעלייה בספירות הדם האדומות וההמטוקריט במבוגרים צעירים, אפילו כאשר רמות האינסולין והגלוקוז שלהם תקינות.

מקור: 

Ferreira, D. et al. (2019). Diabetes/Metabolism Research and Reviews. https://doi.org/10.1002/dmrr.3194

נושאים קשורים:  תנגודת לאינסולין,  ספירת דם אדומה,  המטוקריט,  גלוקוז,  פרמטרים המטולוגיים,  מחקרים
תגובות