פסוריאזיס

חולי פסוריאזיס סובלים יותר מדיכאון, חרדה ופגיעה באיכות החיים

מחקר זה השווה בין חולי פסוריאזיס לבין קבוצת ביקורת מבחינת מדדי איכות חיים, חרדה ודיכאון, וכן ניסה לקשר בין מאפיינים ייחודיים של פסוריאזיס לבין מרכיבי איכות החיים שנפגעים

דיכאון (צילום: אילוסטרציה)

מטרתו של מחקר זה הייתה להשוות בין חולי ספחת (פסוריאזיס) לבין קבוצת ביקורת, מבחינת איכות החיים, חרדה, תסמיני דיכאון, צריכת אלכוהול ומשתנים אחרים. בנוסף, המחקר ניסה לזהות מאפיינים של ספחת הקשורים לאיכות חיים ירודה.

מחקר מקרה-ביקורת זה כלל 70 חולי ספחת בינונית עד חמורה, ו-140 משתתפים ללא ספחת שהיוו את קבוצת הביקורת. כל הממשתפים השיבו על שאלון בריאות קצר (Short Form Health Survey), עם ניקוד על המרכיב הגופני והמרכיב הנפשי של איכות החיים. בנוסף, המשתתפים הוערכו לפי מדד ייעודי לדיכאון וחרדה בבתי חולים (Hospital Anxiety and Depression Scaleי[HADS]). חולי ספחת הוערכו גם מבחינת חומרת המחלה והשפעתה על גורמים מסוימים באיכות החיים, על ידי שימוש במדד לאומדן שטח הספחת וחומרתה (PASI), ובמדד ייעודי לאיכות החיים של חולי עור (DLQI).

בהשוואה לקבוצת הביקורת, לחולי ספחת היו ניקוד גבוה יותר במדד הדיכאון HADS, צריכת אלכוהול גבוהה יותר, ואיכות חיים נמוכה יותר. בקרב חולי ספחת, ניתוח רב-משתנים הראה: 1) איכות חיים גופנית נמוכה יותר הייתה קשורה לגיל מבוגר יותר, נגעים מפרקיים, ותסמיני חרדה. מנגד, איכות חיים נפשית ירודה הייתה קשורה לגיל צעיר יותר, מגדר נשי, נגעים גניטליים, ותסמיני דיכאון. 2) ככל שחומרת הספחת גברה, כך איכות החיים ירדה ותסמיני החרדה והדיכאון החמירו. 3) מגדר נשי ונגעים במפרקים או בגניטליה קושרו לניקוד HADS גבוה יותר.

החוקרים הסיקו שניקוד גבוה יותר במדדי דיכאון וחרדה, וכן איכות חיים ירודה, הינם שכיחים אצל חולי ספחת, בייחוד בקרב נשים וחולים עם נגעים מפרקיים או גניטליים. ראוי שרופאי עור יקדישו יתר תשומת לב לתת-קבוצה זו של חולי ספחת, בכדי למנוע הידרדרות נפשית עתידית.

מקור: 

Martínez-Ortega, JM. et al. (2019). Journal of Psychosomatic Research.

נושאים קשורים:  פסוריאזיס,  ספחת,  דיכאון,  איכות חיים,  מחקרים
תגובות
אנונימי/ת
23.09.2019, 19:07

ומה לענין אורטיקריה?
מדוע לא מתייחסים לקושי ופגיעה האיכות החיים של חולי אורטיקריה???

אנונימי/ת
23.09.2019, 19:25

יש לשקול הענקת תעודת נכה לחולי ספחת על כל המשתמע מכך מבחינת החוק