מחקרים

Dydrogesterone פומי בהשוואה לג'ל פרוגסטרון נרתיקי בהפרייה חוץ גופית

בנשים סיניות ובאוכלוסיית המחקר הכללית, טיפול פומי ב-Dydrogesterone הראה שיעורי יעילות ובטיחות דומים לטיפול בג'ל פרוגסטרון נרתיקי עבור תמיכה לוטאלית בנשים שנכנסו להריון בהפרייה חוץ גופית

הפריה חוץ-גופית (צילום: אילוסטרציה)

LOTUS II, מחקר שלב 3 בהקצאה אקראית, בתווית פתוחה, רב מוקדי ובינלאומי השווה את היעילות והבטיחות של Dydrogesteroneי(Duphaston) פומי בהשוואה לג'ל פרוגסטרון נרתיקי לתמיכה לוטאלית בהריונות מהפרייה חוץ גופית. כפי שהוגדר מראש על ידי החוקרים,  בוצע ניתוח נוסף לתת אוכלוסיה של 239 נשים סיניות מתוך אוכלוסיית המחקר הכללית (1,034 נשים) שהוקצו באקראי לקבל Dydrogesterone פומי במינון של 30 מ"ג או 90 מ"ג ג'ל פרוגסטרון נרתיקי בחוזק של 8% החל מהיום בו נאספו ה-Oocytes ועד לשבוע 12 להריון.

מטרת המחקר הייתה להדגים חוסר נחיתות של הטיפול הפומי ב-Duphaston לג'ל הנרתיקי. חוסר נחיתות זה הוערך על ידי קיום דופק עוברי בשבוע 12 להריון.

באוכלוסיית המחקר, נראה הבדל של 9.4% לטובת הטיפול הפומי ב-Dydrogesterone (שיעור הנשים בהריון 61.4% בהשוואה ל-51.9% בקבוצת הג'ל הנרתיקי) (רווח בר-סמך 95%: -3.4 – 22.1); באוכלוסיית המחקר הכללית, שיעורי הנשים שהיו בהריון בשבוע 12 היה 38.7% בקבוצת הטיפול הפומי ו-35% בקבוצת הטיפול בג'ל הנרתיקי (הבדל של 3.7%, רווח בר-סמך 95%: -2.3 – 9.7).

מקור: 

Yang D.Z et al (2019). Gynecol Endocrinol. 9:1-9;

נושאים קשורים:  מחקרים,  פריון,  הפרייה חוץ גופית
תגובות