שבץ

מה ניתן ללמוד מתאי מערכת החיסון בנוזל המוח והשדרה אחרי שבץ מוחי איסכמי חריף?

במחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה ניסו החוקרים לאפיין את נוכחותם של תאי מערכת החיסון בנוזל המוח והשדרה של מטופלים שעברו שבץ מוחי לעומת נבדקים בריאים, ולקשר את הממצאים למאפייני האוטם המסוימים של החולים 

נוזל עמוד השדרה, Cerebrospinal fluid (צילום: אילוסטרציה)

חדירת תאי מערכת החיסון למוח לאחר אירוע איסכמי אופיינה היטב במודלים של שבץ בבעלי חיים, ותורמת לנזק שמתרחש בתאי המוח. מכיוון שכך, תופעה זו מהווה מטרה טיפולית מבטיחה. נוזל המוח והשדרה הוא נגיש ועשוי לשקף אירועים תאיים שהתרחשו ברקמת הפרנכימה (Parenchyma) של המוח. עם זאת, קיים חוסר במחקרים יסודיים לגבי תאי מערכת החיסון בנוזל המוח והשדרה של מטופלים שעברו שבץ מוחי.

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה כלל סיווג ואפיון מקיפים של תאי מערכת החיסון בנוזל המוח והשדרה ובדם ההיקפי של מטופלים שעברו שבץ איסכמי חריף, ושל משתתפים בריאים שהיוו את קבוצת הביקורת. אצל המטופלים שעברו שבץ, גודל האוטם כומת בבדיקת הדמיה חוזרת.

במחקר נכללו 90 מטופלים שעברו שבץ איסכמי, ו-22 משתתפים בריאים מקבוצת הביקורת. לאחר השבץ, רמת החלבון הכוללת עלתה (537.3 לעומת 353.2 מיליגרם/ליטר, P=0.008) והספירה הכוללת הממוצעת של תאי דם לבנים עלתה קלות אך לא באופן מובהק (1.76 לעומת 0.50 תאים למיקרוליטר, P=0.059). החלקים היחסיים של לימפוציטים, מונוציטים, וגרנולוציטים בנוזל המוח והשדרה, ושל תתי-האוכלוסיות של תאים אלה, לא השתנו בין מטופלים שעברו שבץ לבין קבוצת הביקורת. בנוסף, לא נמצאו קשרים בין החלקים היחסיים של תתי-הקבוצות העיקריות של תאי הדם הלבנים בנוזל המוח והשדרה, לבין הזמן מתחילת התסמינים ועד דגימת הנוזל, גודל האוטם או מיקום האוטם.

החוקרים הסיקו ששבץ איסכמי גורם לעלייה מועטה בלבד בתאי מערכת החיסון בנוזל המוח והשדרה, ללא שינויים בהרכב תתי-האוכלוסיות של התאים, מה שמצביע על כך שדלקת בפרנכימה לא משתקפת דיה בנוזל המוח והשדרה. ממצאים אלה מרמזים על כך שנוזל המוח והשדרה לא מהווה מסלול חדירה עיקרי עבור תאי מערכת החיסון, ושאפיון התאים בנוזל אינו מתאים לאיתור סמנים ביולוגיים לצורך הכוונת טיפול חיסוני עתידי בשבץ.

מקור: 

Schulte-Mecklenbeck, A. et al. (2019). European Journal of Neurology. 26(6):919-926

נושאים קשורים:  שבץ,  נוזל המוח והשדרה,  תאי מערכת החיסון,  מחקרים
תגובות