מחקרים

מה ההשפעה של אלל NPM1 מוטנטי על הפרוגנוזה בלוקמיה מיאלואידית חריפה?

החוקרים הצליחו להדגים קשר בין עומס גבוה של האלל המוטנטי NPM1 בזמן אבחון של לוקמיה מיאלואידית חריפה לבין המצאות של מחלה שאריתית מינימלית בזמן הנסיגה הראשונה של המחלה

תאים סרטניים (אילוסטרציה)
תאים סרטניים (אילוסטרציה)

לוקמיה מיאלואידית חריפה (AML – Acute myeloid leukemia) עם מוטציה ב-NPM1 היא ישות חדשה ונפרדת בסיווג של ה-WHO משנת 2016, והיא מקושרת לפרוגנוזה טובה יותר. בזמן שמחקרים קודמים בחנו את NPM1 בצורה בינארית, החוקרים הדגימו לאחרונה השפעה פרוגנוסטית שלילית מובהקת ובלתי תלויה של עומס גבוה של האלל המוטנטי NPM1י(VAF) בזמן אבחון המחלה בעוקבה של מטופלים עם AML דה נובו.

על אף שהחשיבות של ניטור המחלה שאריתית מינימלית (MRD –יMinimal residual disease) ב-AML עם מוטציה ב-NPM1 אופיינה היטב, הקשר הפוטנציאלי בין עומס האלל בזמן האבחנה לבין MRD לא ידוע. החוקרים העריכו בצורה רטרוספקטיבית את ה-MRD לאחר נסיגה ראשונה של המחלה (CR1).

החוקרים השתמשו בריצוף הדור הבא (NGSי – Next-generation sequencing)י[n=71] ו/או באימונוהיסטוכימיה (IHC –יImmunohistochemistry), לזיהוי NPM1 מוטנטי (NMP1c)י[n=60], בקרב חלק מהמטופלים שנבדקו במסגרת העוקבה הקודמת.

החוקרים הצליחו לזהות מתאם חיובי מובהק סטטיסטית בין VAF בזמן אבחון המחלה וב-CR1י(r ספירמן= 0.4, P= 0.006) לבין MRD אצל מטופלים עם VAF גבוה בזמן האבחנה (P= 0.05), כפי שהוגדר בעבר. בנוסף, IHC חיובי נמצא בעל מתאם מובהק לחציון NPM1 VAF גבוה יותר בזמן האבחנה (0.42 בהשוואה ל-0.39, P= 0.02), ול-VAF בזמן CR1י(r ספירמן= 0.7, P= 0.003).

תוצאות של אנליזה רב משתנית הראו כי גם VAF גבוה בזמן אבחון המחלה (P= 0.003) וגם MRDי(P=0.02) הם משתנים מנבאים בלתי תלויים למשך הישרדות ללא אירועים (EFS – Event-free survival) קצר יותר.

הממצאים מהמחקר מציעים כי קיים קשר בין עומס האלל המוטנטי NPM1 בזמן אבחון המחלה לבין הנוכחות של MRD בנסיגה הראשונה של המחלה. כמו כן, הממצאים תומכים בשימוש ב-IHC ככלי יעיל נוסף לניטור המחלה.

מקור: 

Patel, S.S. et al. (2019) American Journal of Hematology 94,8.

נושאים קשורים:  מחקרים,  לוקמיה מיאלואידית חריפה,  NPM1,  אימונוהיסטוכימיה,  מחלה שאריתית מינימלית
תגובות