מחקרים

האם לגליזציה של קנאביס מסייעת בהפחתת התמותה מאופיאטים?

סקירה שיטתית זו אספה נתונים ממחקרים במטרה להעריך את הקשר שבין חקיקה המתירה שימוש בקנאביס ברמת המדינות השונות בארצות הברית לבין הפחתת הנזקים הנגרמים משימוש יתר באופיאטים

12.09.2019, 10:30
מוות ממנת יתר. אילוסטרציה

מגפת השימוש באופיאטים בארצות הברית מהווה משבר לאומי בתחום בריאות הציבור. בשנים האחרונות, הפיכת השימוש בקנאביס לחוקי (לגליזציה) אומצה באופן גובר על ידי מדינות שונות בארצות הברית כמדיניות התערבות שנועדה לשלוט במגפת האופיאטים. הסיבה לצעד זה הוא ההנחה לפיה קנאביס מהווה חומר חלופי לאופיאטים. מטרתה של סקירה שיטתית זו הייתה לאחד את הראיות מבוססות-התצפית בנוגע להשפעה של חוקי הקנאביס ברמת המדינה על התמותה ממנת יתר של אופיאטים ועל תוצאי בריאות אחרים הקשורים לאופיאטים.

נערך חיפוש יסודי של ספרות מחקרית ב-18 מסדי נתונים שהחזיר 6,640 רשומות מתוכן נסקרו 5,601 תקצירים, 29 מאמרים באורך מלא נבדקו לצורך הכללה, ולבסוף 16 מחקרים נכללו בסקירה השיטתית. נעשה שימוש בתוכנה יסודית של מטה-אנליזות בכדי לייצר הערכות מסכמות, תרשימי פורסט (Forest plots), תרשימי פאנל (Funnel plots), וסטטיסטיקות של הטרוגניות.

מתוך 16 המחקרים שנכללו בסקירה, 4 העריכו את הקשר שבין המצב החוקי של מריחואנה ברמת המדינה לבין תמותה ממנת-יתר של אופיאטים, 7 בדקו את הקשר לכמות המרשמים לאופיאטים שניתנו, והיתר בחנו את הקשר לשימוש שאיננו רפואי באופיאטים ולאשפוזים בגין שימוש באופיאטים. מודל השפעות אקראיות שהתבסס על איגום הנתונים, הראה שלגליזציה של קנאביס מסיבות רפואיות היה קשור להפחתה שאינה מובהקת סטטיסטית של 8% בשיעורי התמותה ממנת-יתר של אופיאטים (רווח בר-סמך 95%, 0.21- עד 0.04, P=0.201), והפחתה של 7% במספר המרשמים המנופקים לאופיאטים (רווח בר-סמך 95%, 0.13 עד 0.01-, P=0.017). לגליזציה של קנאביס לצורך שימוש למטרות פנאי היה קשור להפחתה נוספת של 7% בתמותה ממנת-יתר של אופיאטים במדינת קולורדו, והפחתה של 6% בכמות המרשמים לאופיאטים בקרב מבוטחי מדיקאייד (Medicaid) בשיטת תשלום תמורת שירות (Fee-for-service).

החוקרים הסיקו שלגליזציה של קנאביס עשויה לתרום להפחתה מתונה במרשמים לאופיאטים. הראיות בנוגע להשפעה של לגליזציית קנאביס על התמותה ממנת-יתר של אופיאטים אינן עקביות או חד-משמעיות. גם במידה והיא קיימת, היעילות של חקיקה ברמת המדינה לגבי קנאביס בהפחתת תמותה ממנת-יתר של אופיאטים היא כנראה נמוכה למדי, ומוגבלת למדינות בהן יש בתי מרקחת פעילים עם חלוקת קנאביס. עדיין לא ברור האם לגליזציה של קנאביס מביאה לתועלת בהפחתת נזקים הקשורים לאופיאטים הגוברת על חסרונותיה של מדיניות זו, כמו השפעה על בריאות הנפש ועל בטיחות בדרכים.

מקור: 

Chihuri, S., Li, G. (2019). Injury Epidemiology. 6: 38

נושאים קשורים:  מחקרים,  לגליזציה,  אופיאטים,  קנאביס
תגובות
 
אנונימי/ת
14.09.2019, 12:14

דלות ידע הגורמת למלל חסר משמעות

אנונימי/ת
14.09.2019, 12:15

טעות