פסוריאזיס

האם חולי פסוריאזיס נמצאים בסיכון מוגבר לתחלואה נפשית?

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה סקר רשומות רפואיות בכדי להבין האם חולי פסוריאזיס נמצאים בסיכון מוגבר לפתח מחלות פסיכיאטריות, והאם וכיצד טיפול עם תרופות ביולוגיות משפיע על סיכון זה

02.09.2019, 17:14
דיכאון (אילוסטרציה)
דיכאון (אילוסטרציה)

ספחת (פסוריאזיס) וטיפולים ביולוגיים קושרו בעבר למחלות פסיכיאטריות. מטרתו של מחקר זה הייתה לקבוע האם חולי ספחת או מטופלים החשופים לתרופות ביולוגיות נמצאים בסבירות גבוהה יותר לפתח מחלה פסיכיאטרית.

מחקר עוקבה זה התבסס על סקירה רטרוספקטיבית של רשומות רפואיות אלקטרוניות.

חולי ספחת היו בסבירות גבוהה יותר באופן מובהק להיות בעלי רקע הכולל מספר מחלות רפואיות (לדוגמה: מחלות לב וכלי דם) ומחלות פסיכיאטריות (לדוגמה: דיכאון, אובדנות) לעומת אנשים שלא סבלו מספחת. חולי ספחת להם נרשם טיפול עם תרופות ביולוגיות היו בסבירות נמוכה יותר באופן מובהק לקבל אבחנה פסיכיאטרית (יחס סיכונים עבור כל מחלה פסיכיאטרית 0.52, רווח בר-סמך 95%, 0.51-0.53, P<0.0001) ביחס לחולי ספחת שלא נרשם להם טיפול זה. בהתייחס לכל מחלה פסיכיאטרית, ממצא זה אומת לאחר השוואה בין טיפול עם תרופות ביולוגיות לבין טיפול עם מתוטרקסט (0.80, רווח בר-סמך 95%, 0.76-0.84, P<0.0001). כמגבלה של המחקר, החוקרים ציינו שהממצאים ככל הנראה ניתנים לייחוס להטיית בחירה מבוססת-טיפול.

החוקרים הסיקו שחולי ספחת נמצאים בסיכון מוגבר לכמה מחלות רפואיות ופסיכיאטריות. חולי ספחת להם נרשם טיפול עם תרופות ביולוגיות נמצאים בסבירות נמוכה יותר לפתח מחלה פסיכיאטרית, ביחס לחולי ספחת ללא מרשם לתרופות אלה. ככל הנראה בעקבות הטיית בחירה, חולי ספחת עם מרשם לתרופות ביולוגיות לא נמצאים נכון להיום בסיכון מוגבר לתוצא פסיכיאטרי.

מקור: 

Margolis, DJ. et al. (2019). Journal of the American Academy of Dermatology. 81(3):709-716

נושאים קשורים:  פסוריאזיס,  ספחת,  טיפול ביולוגי,  דיכאון,  מחקרים
תגובות