עישון פאסיבי

הקשר בין עשן טבק סביבתי לברונכיטיס כרונית ותמותה

מחקר עקב במשך שני עשורים אחר החשיפה לעשן טבק סביבתי ומצא כי שיעור האנשים החשופים לעשן טבק סביבתי יורד עם השנים. יחד עם זאת, החשיפה לעשן טבק קשורה לעלייה בשכיחות ברונכיטיס כרונית ותמותה

27.08.2019, 11:45

במחקר זה תואר השינוי בשכיחות המשתתפים שנחשפו לעשן טבק סביבתי בין השנים 1992 ל-2012 בפינלנד. כמו כן, נבדק הקשר בין עשן טבק סביבתי לבין ברונכיטיס כרונית, תמותה מסיבה ספציפית ותמותה מכל סיבה.

אוכלוסיית המחקר כללה 38,494 משתתפים בגילאי 25-74, מתוך המחקר הלאומי FINRISK שנערך בפינלנד בין השנים 1992 ל-2012. כל סקר כלל שאלון מתוקנן שבדק את החשיפה לעשן טבק סביבתי, סימפטומים של ברונכיטיס כרונית, הרגלי עישון וגורמי סיכון נוספים. כמו כן נלקחו מדידות קליניות באתר המחקר. נתונים לגבי תמותה נלקחו מתוך המרשם הלאומי לסיבות תמותה (National Causes of Death Register).

מתוצאות המחקר עולה כי ב-2012 5% מהמשתתפים נחשפו לעשן טבק סביבתי, בהשוואה ל-25% ב-1992. יחס סיכויים מותאם לחשיפה סביבתית לעשן טבק ב-2012, בהשוואה ליחס הסיכויים ב-1992 היה 0.27, P<0.001. חשיפה לעשן טבק סביבתי הייתה נפוצה יותר בגברים מאשר בנשים ובמשתתפים מעשנים לעומת אלו שלא מעשנים. חשיפה לעשן טבק סביבתי הייתה קשורה בהמשך גם לברונכיטיס כרונית, יחס סיכויים 1.63 (רווח בר-סמך 95% 1.49-1.78). כמו כן נמדד היחס בעבודה (יחס סיכויים 1.36) ובבית (יחס סיכויים 1.69). במשתתפים שנחשפו לעשן טבק סביבתי הייתה עלייה משמעותית בתמותה מכל סיבה (יחס סיכונים 1.15, 1.05-1.26) ובתמותה מגורמים קרדיו-וסקולריים (יחס סיכונים 1.26, 1.07-1.47). עם זאת, כאשר נפרשו הנתונים לפי עישון אקטיבי, עשן טבק סביבתי היה קשור לתמותה מכל סיבה רק במעשנים (יחס סיכונים 1.31, 1.15-1.48).

מסקנת המחקר הייתה כי שיעור המשתתפים שנחשפו לעשן טבק סביבתי ירד משמעותית במהלך תקופת המחקר. עם זאת, חשיפה לעשן טבק סביבתי הייתה קשורה לברונכיטיס כרונית לאורך כל תקופת המחקר, לעלייה בתמותה מכל-סיבה ולעלייה בתמותה מגורמים קרדיו-וסקולריים.

מקור: 

Pelkonen M. K. et al. (2019) Respiratory Medicine. 154, 34

נושאים קשורים:  עישון פאסיבי,  ברונכיטיס,  מחקרים
תגובות