מחקרים

מה עומד מאחורי ההפרעות העיניות של חולי ספחת?

מחקר פרוספקטיבי-תצפיתי זה ניסה לבדוק האם ההפרעות העיניות האופייניות לחולי ספחת (דוגמת עין יבשה) נובעות מהתגובה לטיפול בלבד, או שמא לספחת עצמה יש תפקיד בהיווצרותן

מטרתו של מחקר זה הייתה להעריך את הליקויים העיניים בקרב חולי ספחת (פסוריאזיס, חולים חדשים הושוו לחולים תחת טיפול), בהשוואה לקבוצת ביקורת של אנשים בריאים.

מחקר פרוספקטיבי תצפיתי זה כלל 200 חולי ספחת, ו-100 משתתפים בריאים שהיוו את קבוצת הביקורת. המידע הדמוגרפי של המשתתפים תועד. נערכו בדיקות גופניות של העיניים ושל העור. בנוסף, נאספו נתונים ממדד לאומדן מחלות של פני-שטח העין (OSDI), מבחן שירמר (Schirmer's), ומבדק של זמן פירוק הדמעות (TBUT).

הערכים הממוצעים של TBUT ומבחן שירמר היו נמוכים באופן מובהק בקרב חולי ספחת לעומת קבוצת הביקורת. בנוסף, חולי ספחת קיבלו ניקוד גבוה באופן מובהק במדד OSDI לעומת קבוצת הביקורת (P<0.0001). תסמונת העין היבשה הייתה תדירה יותר אצל חולי ספחת ביחס למשתתפים הבריאים (P=0.001). ממצאים עיניים אחרים כולל ירוד (קטרקט) ודלקת הענביה (אובאיטיס) לא היו שונים באופן מובהק בין הקבוצות. לא נצפו הבדלים מובהקים בממצאים העיניים של חולי ספחת חדשים לעומת חולים תחת טיפול. אולם, הממצאים של חולים תחת טיפול היו קשורים לסוג הטיפול, וכן היו שכיחים יותר אצל אלה שטופלו עם מתוטרקסט, ולאחריה אציטרטין (Acitretin) ותרופות ביולוגיות.

החוקרים הסיקו שהפרעות בפני השטח של העין בקרב חולי ספחת הן שכיחות יותר ממה שהיה סבור בעבר. בנוסף להשפעות של הטיפולים השונים בספחת, ייתכן שהספחת עצמה ודלקת מערכתית אפשרית משחקות תפקיד חשוב בממצאים אלה.

מקור: 

Ghalamkarpour, F. et al. (2019). Journal of Dermatological Treatment. 1:1-6.

נושאים קשורים:  מחקרים,  ספחת,  פסוריאזיס,  תסמונת העין היבשה
תגובות