סרטן המעי הגס

הערך הפרוגנוסטי של תגובה דזמופלסטית בסרטן המעי הגס שלב 2

מחקר רב-מרכזים מצא כי התגובה הדזמופלסטית שניתנת לזיהוי וסיווג בבדיקה היסטולוגית פשוטה של תאי הפיברובלאסט, יכולה לשמש גורם פרוגנוסטי שימושי קלינית, בסרטן המעי הגס בשלב 2

סרטן המעי הגס (אילוסטרציה)
סרטן המעי הגס (אילוסטרציה)

הערכת סיכונים מדויקת לסיכויי חזרת המחלה, יכולה לשפר את הטיפול המשלים שניתן כיום לסרטן המעי הגס בשלב 2. שלב זה עדיין נמצא בחוסר של אמצעים פרוגנוסטיים ודאיים. מחקרים שנעשו לאחרונה הדגימו את חשיבות הסטרומה בקביעת התנהגות המחלה, למרות שישנם מעט קריטריונים היסטופתולוגים להערכתה.

סקירה פתולוגית של 679 מטופלים עם סרטן המעי הגס בשלב 2 (בין השנים 1980-2005) נערכה במוסד אחד. התגובה הדזמופלסטית סווגה כבוגרת, ביניים או בוסרית, כתלות בנוכחות של צברי קולגן שעברו היאליניזציה (hyalinization) וסטרומה מיקסואידית, כפי שנצפו בחזית הדזמופלסטית החיצונית (Extramural). זאת באמצעות משטח בצביעת המטוקסילין-אאוזין.

מבחינה פתולוגית נמצאו 430 דגימות שסווגו כבוגרות, 180 דגימות שסווגו כביניים ו-69 דגימות שסווגו כבוסריות. על בסיס תוצאות התגובה הדזמופלסטית, שיעור החזרה תוך 5 שנים נמצא בטווח רחב של בין 9.1% ל-30.7%; שיעור השרידות ללא חזרת המחלה (Relapse Free Survival) במשך 5 שנים היה הגבוה ביותר בקבוצה הבוגרת (85.25%), אחרי כן בקבוצת הביניים (77.1%) והכי נמוך בקבוצה הבוסרית (60.9%).

אנליזה רבת משתנים חשפה השפעה בלתי תלויה של תבנית התגובה הדזמופלסטית על השרידות ללא חזרת המחלה. בנוסף, 446 מטופלים אשר טופלו ב-4 מוסדות שונים (בין השנים 2007-2008) נבדקו כקבוצת מחקר שניה על מנת לאשש את התוצאות. קבוצת מחקר זו חשפה השפעה פרוגנוסטית שלילית של תגובה דזמופלסטית פחות טובה (Unfavorable). כמו כן זוהו הקטגוריות של התגובה הדזמופלסטית כגורמים פרוגנוסטיים בלתי תלויים. בשני המחקרים Harrell's Concordance Index לשרידות ללא חזרת המחלה היה גבוה יותר, לעומת הגורמים הקונבנציונליים האחרים בתגובה הדזמופלסטית, כולל שלב הגידול (T stage).

מסקנת החוקרים הייתה כי סיווג תבניות של תגובה דזמופלסטית, על סמך המבנים ההיסטולגים שניתן לראות בתאים הפיברובלאסטים בחזית הדזמופלסטית, מסייע להבהרת התפקיד הביולוגי החשוב של מבנים אלו בהתפתחות הסרטן. לכן נמצא כי יכולים לספק מידע פרוגנוסטי ושימושי בפרקטיקה הקלינית, ביחס לסרטן המעי הגס בשלב 2.

מקור: 

Ueno H. et al. (2019) The American Journal of Surgical Pathology. 43, 1,015

נושאים קשורים:  סרטן המעי הגס,  תגובה דזמופלסטית,  קולגן,  פיברובלסטים,  פרוגנוזה,  מחקרים
תגובות