אלרגיה למזון

תוצאות מבטיחות בשיפור טיפול חיסוני פומי באלרגיה למזון על ידי שינוי תפיסתי אצל החולים

מחקר אקראי ומבוקר זה כלל כמה עשרות ילדים ומתבגרים שסבלו מאלרגיה לבוטנים, ובחן האם וכיצד משפיע טיפוח דפוס החשיבה לפיו תסמינים הנחווים במהלך הטיפול עשויים להעיד על התוצאה הרצויה של ביטול הריגוש החיסוני

Peanut allergy. Conceptual image.

טיפול חיסוני פומי יכול להביא לביטול הריגוש החיסוני על ידי אלרגנים שמקורם במזון, אך כתוצאה מהטיפול מטופלים עלולים לחוות תסמינים דוגמת תגובות אלרגיות הגורמים לחרדה ולנשירה מהטיפול. דרושות התערבויות שמטרתן שיפור הטיפול החיסוני הפומי עבור המטופלים.

מטרתו של מחקר זה הייתה לקבוע האם טיפוח התפיסה לפיה תסמינים שאינם מסכני חיים עשויים לסמן את התוצאה הרצויה של ביטול הריגוש החיסוני (Desensitization), משפרת את חווית הטיפול ואת תוצאיו.

מחקר שלב 2 זה היה אקראי, מבוקר ובעל סמיות. נכללו בו 50 ילדים או מתבגרים (28% בנות, גילאים 7-17 שנים, גיל ממוצע 10.82, סטיית תקן 3.01) שהשלימו טיפול חיסוני פומי בן 6 חודשים באלרגיה לבוטנים. המטופלים והוריהם הגיעו לביקורי מרפאה חודשיים במרכז לחקר אסטמה ואלרגיה בקליפורניה, ארצות הברית (Sean N. Parker Center for Allergy and Asthma Research), בין התאריכים 5 בינואר, 2017 ועד 3 באוגוסט, 2017. כל המשפחות קיבלו הכשרה זהה בנוגע לניהול תסמינים. בגישה הקצאה של 1:1, ל-24 מטופלים ומשפחותיהם הוסבר כי תסמינים שאינם מסכני חיים כתוצאה מהטיפול מהווים תופעות לוואי מחוסר מזל, ול-26 מטופלים ומשפחותיהם הוסבר שתסמינים שאינם מסכני חיים יכולים להעיד על הביטול הרצוי של הריגוש החיסוני. המשפחות השתתפו בפעילויות שנועדו לחזק את דפוסי המחשבה הללו.

בהשוואה למשפחות להן הוסבר שהתסמינים הם תופעות לוואי, המשפחות להן הוסבר שהתסמינים יכולים להעיד על ביטול הריגוש החיסוני היו פחות חרדות (ערך ביתא=0.46-, רווח בר-סמך 95%, 0.76- עד 0.16-, P=0.003), והיו בסבירות מופחתת ליצור קשר עם הצוות לגבי התסמינים (5/24 [9.4%] לעומת 27/154 [17.5%] אירועים, P=0.036). כמו כן, משפחות אלה חוו פחות תסמינים שאינם מסכני חיים תוך העלאת המינונים (מקדם ביתא עבור האינטראקציה= 0.54-, רווח בר-סמך 95%, 0.83- עד 0.27-, P<0.001), היו בסבירות נמוכה יותר לדלג על מנות טיפול או להפחית מינונים (1/26 [4%] לעומת 5/24 [21%] מטופלים, P=0.065), והציגו עלייה מוגברת ברמות IgG4 בדם הסגוליים לבוטנים (מקדם ביתא עבור האינטראקציה= 0.76, רווח בר-סמך 95%, 0.36-1.17, P<0.001).

החוקרים הסיקו שטיפוח דפוס החשיבה לפיו תסמינים עשויים לסמן את ביטול הריגוש החיסוני משפר את חווית הטיפול החיסוני הפומי ואת תוצאיו. שינוי האופן בו מעניקי הטיפול מיידעים את המטופלים לגבי תסמינים שאינם מסכני חיים הינו אפיק מבטיח בשיפור הטיפול.

מקור: 

Howe, LC. et al. (2019). The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. 7(5):1550-1559

נושאים קשורים:  אלרגיה למזון,  טיפול חיסוני פומי,  אלרגיה לבוטנים,  מחקרים
תגובות