מחקרים

תוצאי הריון בנשים הסובלות מאסתמה הנוטלות אומליזומאב

מטרת מחקר זה היתה להעריך תוצאים פרי-נטליים בנשים הרות ובילודים שלהן שנחשפו לאומליזומאב בהשוואה לאלו שלא טופלו בתכשיר

אסתמה (צילום: אילוסטרציה)

מחקר ה-EXPECTי(The Observational Study of the Use and Safety of Xolair (Omalizumab) during Pregnancy) הינו מחקר פרוספקטיבי תצפיתי אשר החל בשנת 2006 ומטרתו היתה להעריך תוצאים פרי-נטליים בנשים הרות ובילודים שלהן שנחשפו לאומליזומאב.

מטרת אנליזה זו הינה להשוות בין תוצאים שהודגמו במחקר ה-EXPECT לתוצאים שהודגמו בעוקבה מותאמת-מחלה של נשים הרות אשר לא טופלו עם אומליזומאב. בנוסף, מוצגים בעבודה נתונים בנוגע לספירת הטסיות של ילודי המשתתפות במחקר.

במחקר השתתפו 250 נשים עם אסתמה אשר נחשפו לאומליזומאב במהלך ההריון. עוקבת הנשים אשר לא קיבלו אומליזומאב כללה 1,153 נשים עם אסתמה בינונית-קשה (עוקבת ה-QECC). עוקבה זו נוצרה על ידי שימוש בנתונים ממאגרי מידע רפואיים בקוויבק, קנדה. התוצאים תוקננו לגיל הנשים.

החוקרים מצאו כי בקרב ילודים מהריון של עובר אחד (singleton) במסגרת מחקר ה-EXPECT, השכיחות של מומים מולדים משמעותיים הייתה 8.1%, שיעור הדומה לשיעור שנצפה ב-QECCי(8.9%). במחקר ה-EXPECT,י99.1% מההריונות הסתיימו בלידה של עובר בריא בעוד שהשיעור היה 99.3% בעוקבת ה-QECC. לידה מוקדמת זוהתה ב-15% ממשתתפות ה-EXPECT וב-11.3% ממשתתפות ה-QECC. משקל קטן לגיל ההיריון נצפה ב-9.7% מילודי ה-EXPECT וב-15.8% מילודי ה-QECC.
החוקרים מסכמים כי לא נצפה סיכון מוגבר למומים מולדים משמעותיים בקרב נשים החשופות לאומליזומאב לעומת נשים עם אסתמה אשר לא נחשפו לטיפול. עם זאת, לאור התבנית התצפיתית של עוקבה זו, לא ניתן לבסס העדר סיכון מוגבר בשל חשיפה לאומליזומאב.

נושאים קשורים:  אסתמה,  אלרגיה,  אומליזומאב,  מומים מולדים,  מחקרים