מחקרים

אילו גורמים משפיעים על יעילות הטיפול עם Venetoclax בלוקמיה לימפוציטית חריפה?

החוקרים מצאו כי מטופלים עם לוקמיה לימפוציטית חריפה ולימפאדנופתיה משמעותית, עמידות לטיפולים קודמים ופרופיל מוטציות מסוים עשויים להגיב בצורה פחות טובה לטיפול עם Venetoclax

06.08.2019, 16:57

מטרת המחקר הייתה להגדיר את היעילות של Venetoclax באמצעות מעקב ארוך טווח ולזהות גורמים קליניים וביולוגיים המשפיעים על הטיפול. בנוסף, החוקרים בדקו את המידע העדכני בנוגע למטופלים עם CLLי(Chronic lymphocytic leukemia) או SLLי(Small lymphocytic lymphoma) שטופלו קודם לכן והשתתפו בארבעה מחקרים בשלב מוקדם.

החוקרים בדקו את שיעורי התגובה, החלמה מלאה (CR/CRi –יcomplete response) ומחלה שארית מינימלית לא מזוהה (U-MRD –יUndetectable minimal residual disease) של כל המטופלים (n=436) ושל מטופלים שתוכננו לקבל טיפול בידוד במינון של 400 מ"ג ביום (n=347). החוקרים השתמשו ברגרסיה אנליטית חד משתנית ורב משתנית במטרה לזהות משתנים שקדמו לטיפול הקשורים לשיעורי התגובה ולמשך התגובה (DoR – Duration of response).

תוצאות המחקר הראו תגובה אובייקטיבית אצל 75% מהמטופלים, כולל 22% שהגיעו ל-CR/CRi. כמו כן, 27% ו-16% מהמטופלים הגיעו ל-U-MRD בדם ובמח העצם, בהתאמה. החציונים המוערכים של הישרדות ללא התקדמות מחלה (PFS – Progression free survival),יDoR וזמן עד להתקדמות המחלה היו 30.2, 38.4 ו-36.9 חודשים, בהתאמה. כמו כן, נצפו תוצאות דומות אצל מטופלים שקיבלו טיפול יחיד במינון של 400 מ"ג ביום.

מטופלים שהשיגו CR/CRi הציגו PFS במשך 3 שנים של כ-83%. כמו כן, מטופלים שהשיגו CR/CRi או U-MRD הציגו גם DoR טוב יותר באנליזת Landmark. תוצאות הרגרסיה הרב משתנית הראו כי לימפאדנופתיה משמעותית (≥ 5 ס"מ) ועמידות למעכבי רצפטור של תאי Bי(BCRi – B-יcell receptor inhibitors) קשורות באופן מובהק לשיעורי CR נמוכים יותר ול-DoR קצר יותר. כמו כן, חלק מהטיפולים הקודמים שקיבלו המטופלים נמצאו קשורים לשיעורי CR גבוהים יותר, אך לא ל-DoR משופר. בנוסף, נמצא כי מחיקה כרומוזומלית של 17p ו/או מוטציה ב-TP53 ומוטציה ב-NOTCH1 קשורות באופן עקבי ל-DoR קצר יותר, אך לא לסבירות לתגובה לטיפול.

החוקרים הסיקו כי ישנו מתאם בין משתנים שקדמו לטיפול ומשך התגובה לבין DoR תחת טיפול עם Venetoclax. מטופלים ללא לימפאדנופתיה משמעותית, CLL עמיד לטיפול עם BCRi או פרופיל מוטציות מסוים עשויים להרוויח את התועלת הממושכת ביותר מהטיפול.

מקור: 

Roberts, A.W. et al. (2019) Blood 134.

נושאים קשורים:  מחקרים,  לוקמיה לימפוציטית כרונית,  מחלה שארית מינימלית,  ונטוקלקס
תגובות