בדיקות סקר

בדיקת סקר אלקטרונית להפטיטיס C במערכת בריאות גדולה

חוקרים טוענים שיש להגביר את שיעור ביצוע בדיקות סקר להפטיטיס C, בקרב ילידי דור הבייבי בום (1945-1965)

28.07.2019, 17:38
מידע רפואי על תוצאות הבדיקות המשמש למחקר. אילוסטרציה

ידוע כי ילידי דור הבייבי בום (1945-1965) נמצאים בסיכון מוגבר להדבקה בהפטיטיס C ופיתוח סרטן המקושר לווירוס. על כן, מומלצת להם לפחות בדיקת סקר אחת להפטיטיס C.

החוקרים ניסו להעריך את ההיארעות ואת הגורמים הקשורים לספקים, המזמינים בדיקות סקר להפטיטיס C. הם ערכו עוקבה רטרוספקטיבית על תיקים רפואיים של מטופלים שביקרו במרפאה, בין התאריכים 1 לאוגוסט 2015 ל-31 ליולי 2017, במערכת בריאות גדולה. בדיקות סקר להפטיטיס C שהוזמנו למטופלים, נבדקו למאפיינים הבאים: גיל הנבדק, מגדר, מוצא/גזע, התמחות הספק ומספר הביקורים במרפאה. הזמנת הבדיקות רובדה לפי תאריכי לידה: אלו שנולדו לפני או ב-1945, ילידי 1945-1965 (בייבי בום), ילידי 1966-1985 ואלו שנולדו לאחר 1985. רגרסיה רבת משתנים זיהתה גורמים הקשורים באופן בלתי תלוי אחד בשני, להזמנת בדיקת סקר להפטיטיס C, בקרב ילידי הבייבי בום עם סיכון ממוצע להדבקה.

החוקרים הכלילו סך של 65,114 מטופלים מעל גיל 18. בקרב דור הבייבי בום, שיעור הזמנת בדיקות הסקר להפטיטיס C עלה פי 3 משנת המחקר הראשונה לשנייה (4% ל-12.9%). הסיכוי להזמין בדיקה היה גבוה יותר באופן משמעותי בשחורי עור לא היספניים (יחס סיכויים מותאם רב משתני = 1.36, רווח בר-סמך 95%: 1.19-1.55), גברים (יחס סיכויים מותאם = 1.44, רווח בר-סמך 95%: 1.33-1.57) ובאלו שביקרו במרפאה אצל רופא המשפחה או אצל מומחה (יחס סיכויים מותאם = 3.25-4.16). הספקים Medicare (יחס סיכויים מותאם = 0.89: רווח בר-סמך 95%: 0.8-0.99), Medicaid (יחס סיכויים מותאם = 0.89: רווח בר-סמך 95%: 0.8-0.99) וספק לא ידוע (יחס סיכויים מותאם = 0.16: רווח בר-סמך 95%: 0.08-0.33), קושרו לסיכוי נמוך יותר להזמין בדיקת סקר.

החוקרים הגיעו למסקנה כי בעוד השיעור היחסי של הזמנת בדיקות סקר עבור דור הבייבי בום עם הפטיטיס C עלתה במהלך המחקר, שיעור הבדיקות הכולל נותר הרבה מתחת ליעד הלאומי. נתונים ממחקר זה מראים כי ספקים לא מזמינים בדיקות סקר להפטיטיס C באופן אוניברסלי לכל המטופלים שלהם שהינם ילידי בייבי בום. מאמצים מתמשכים להעלות את שיעור ביצוע בדיקות הסקר להפטיטיס C נחוצים על מנת להקטין את עומס התחלואה והתמותה המקושרים להדבקה בווירוס.

מקור: 

Kasting, M. L. et al. (2019). Cancer medicine. https://doi.org/10.1002/cam4.2247

נושאים קשורים:  בדיקות סקר,  תיק רפואי ממוחשב,  הפטיטיס C,  ילידי בייבי בום,  מחקרים
תגובות