חרדה

תסמונת הרגליים חסרות המנוחה ואיכות חיים הקשורה בבריאות במבוגרים עם טרשת נפוצה

חוקרים טוענים כי ככל שתסמונת ה-RLS חמורה יותר, כך איכות החיים ירודה יותר

כפות רגליים (אילוסטרציה)
כפות רגליים (אילוסטרציה)

תסמונת הרגל חסרת המנוחה (Restless legs syndrome = RLS) הינה הפרעת שינה שעלולה להחמיר רבים מן הסימפטומים וההשלכות בטרשת נפוצה. כמו כן, היא יכולה להשפיע באופן ארוך טווח על איכות החיים הקשורה בבריאות (health‐related quality of life = HRQOL) של החולים.

החוקרים בחנו את מערכת היחסים בין התסמונת, הסימפטומים וה-HRQOL, בנבדקים עם טרשת נפוצה. במסגרת המחקר, 275 משתתפים עם טרשת נפוצה השלימו את המבדקים הבאים: שאלון RLS על שם Cambridge-Hopkins, דירוג המחקר הקבוצתי הבינלאומי של RLS, דירוג ההשפעה של טרשת נפוצה, אינדקס איכות השינה של פיטסבורג, דירוג חומרת העייפות, דירוג החרדה והדיכאון בבית החולים ודירוג ה-Patient Determined Disease Steps.

החוקרים הכלילו סך של 74 (26.9%) נבדקים עם טרשת נפוצה, שבנוסף סבלו מ-RLS. קבוצה זו דיווחה על HRQOL ירודה יותר, גם פיזית וגם פסיכולוגית (p=0.020 ו-p=0.017, בהתאמה). בנוסף, דיווחו על עייפות חמורה יותר, כפי שנתפסה בעיניהם (p=0.006) ועל תסמיני חרדה (p=0.042), כל זאת בהשוואה לקבוצה שסבלה מטרשת נפוצה בלבד. בקרב הקבוצה עם שתי ההפרעות, חומרת ה-RLS קושרה ל-HRQOL פיזית (r=0.43) ופסיכולוגית (r=0.46), איכות שינה (r=0.38), עייפות נתפסת (r=0.28), דיכאון (r=0.38) וחרדה (r=0.28). מערכות היחסים בין חומרת התסמונת לבין תחומי ה-HRQOL, היו חלשות יותר כאשר הוסברו על ידי עייפות, דיכאון ו/או חרדה.

החוקרים הגיעו למסקנה כי חומרה גבוהה יותר של תסמונת ה-RLS קשורה ל-HRQOL ירודה, עובדה המוסברת על ידי גורמים כמו עייפות, דיכאון וחרדה.

מקור: 

Cederberg, K. L. J. et al. (2019). Journal of Sleep Research. https://doi.org/10.1111/jsr.12880

נושאים קשורים:  חרדה,  דיכאון,  עייפות,  תסמונת הרגל חסרת המנוחה,  איכות חיים הקשורה לבריאות,  טרשת נפוצה,  מחקרים
תגובות