זיהום מקביל

הדבקה מקבילה ב-HBV ו-HCV משפיעה על פיזור תאי Tfh ומשנה תגובת נוגדני המנטרלים HCV

חוקרים טוענים כי הדבקה כפולה פוגעת בתגובת מערכת החיסון וביכולת שלה לנטרל HCV

HCV, הפטיטיס C, הפטיטיס סי, בדיקה (צילום: אילוסטרציה)

הדבקה מקבילה בהפטיטיס C והפטיטיס B משפיעה באופן הופכי על שכפול הווירוס אל מול תגובת ההגנה של המאכסן. מטרת החוקרים הייתה לבחון את ההשפעה של הדבקה מקבילה בהפטיטיס B על התפלגות תאי T מסייעים פוליקולריים (circulating T follicular helper cell = cTfh) בדם ועל תגובת הנוגדן המנטרל (HCV neutralizing antibody - nAb).

החוקרים מדדו את תגובת הנוגדנים ב-83 נבדקים עם הדבקה בהפטיטיס C בלבד ו-78 נבדקים עם הדבקה מקבילה בהפטיטיס C ו-B, בשיטת HCV pseudo-particle neutralization assay. שכיחות תאי ה-cTfh ותתי הקבוצות שלהם בנבדקים עם הדבקה בלעדית (34), לעומת נבדקים עם הדבקה מקבילה (30), עברו הערכה באמצעות ציטומטרית זרימה (Flow cytometry). כמו כן, נבדקו הקורלציות בין מאפיינים קליניים, תאי ה-cTfh ותגובת הנוגדנים המנטרלים.

החוקרים מצאו כי קבוצת ההדבקה המקבילה הראתה תגובת נוגדנים מנטרלים נמוכה באופן משמעותי, בהשוואה לקבוצה עם הדבקה בהפטיטיס C בלבד (p<0.001) כמו כן, תדירות תאי ה-Tfh דמויי
Th-1י(Tfh1) הייתה נמוכה יותר בקבוצה עם ההדבקה הכפולה (p=0.004). בקבוצה שהיו בה נבדקים עם הפטיטיס C בלבד, תדירות התאים מסוג Tfh1 הייתה במתאם חיובי עם תגובת נוגדנים המנטרלים HCVי(R=0.378, p=0.03), אך מתאם זה לא היה קיים בקבוצת ההדבקה המקבילה (R=0.115, p=0.551). מנגד, תדירות תאי ה-Tfh דמויי Th2י(Tfh2) נמצאה במתאם שלילי עם תגובת הנוגדנים המנטרלים (R=0.404, p=0.003). אנליזת המשך הראתה, כי הדבקה מקבילה בהפטיטיס B הגבירה את אוכלוסיית תאי ה-Tfh2 מתוך תאי ה-cTfhי(p<0.001). עובדה זו קושרה לנוכחות נוגדנים מסוג HBsAg נגד הפטיטיס B בסרום, במצב של הדבקה מקבילה (R=0.521, p=0.003). באופן צפוי, נוגדני HBsAg הציגו גם הם מתאם שלילי עם תגובת נוגדנים מנטרלי HCV, בהדבקה כפולה (R=0.59; p<0.001).

החוקרים הגיעו למסקנה כי הדבקה מקבילה בהפטיטיס C ו-B, מובילה לשינוי בהתפלגות תתי הקבוצות של תאי cTfh ובתגובת נוגדנים מנטרלי HCV, בהשוואה להדבקה בהפטיטיס C בלבד. בנוסף, נראה כי תופעה זו קשורה גם לרמות הנוגדנים בסרום נגד הפטיטיס B. לדעת החוקרים, ממצאים אלו יסייעו להבנה טובה יותר של האימונו-פתוגנזה העומדת מאחורי הדבקה בהפטיטיס B ו-C במקביל.

מקור: 

Wen, B. et al. (2019). Journal of Viral Hepatitis. https://doi.org/10.1111/jvh.13106

נושאים קשורים:  זיהום מקביל,  הפטיטיס B,  הפטיטיס C,  תגובת נוגדנים מנטרלים,  תאי T מסייעים זקיקיים,  מחקרים
תגובות