דום נשימה חסימתי בשינה

מזהמי אוויר והקשר שלהם לחומרת תסמונת דום נשימה חסימתי בשינה

במחקר זה נמצא כי יש להגן על אוכלוסיות פגיעות עם התסמונת בדרגה חמורה מפני זיהום אוויר

17.07.2019, 10:55

הקשר בין שינוי עונתי בתסמונת דום נשימה חסימתי בשינה, טמפרטורת הסביבה ומזהמי אוויר לא היה עקבי במחקרים קודמים. בנוסף, לא ידוע האם מדד הדום נשימתי – האטה בקצב הנשימות (apnea-hypopnea index) משפיע על מינון ה-CPAP. מטרת המחקר הייתה לבחון את השינוי העונתי של תסמונת דום נשימה חסימתי בשינה וטיפול ה-CPAP. מטרה נוספת הייתה לבחון האם יש קשר בין מזהמי אוויר ומדד הדום נשימתי - האטה בקצב הנשימות במבוגרים עם התסמונת בחומרות שונות בזמן שלבים שונים בשינה.

המחקר התבצע במרכז שינה יחיד בשנים 2008-2015. במחקר נבדקו רטרוספקטיבית תוצאות פוליסומנוגרפיה של 5,413 מטופלים. טמפרטורת הסביבה ורמת מזהמי האויר נאספו ממסד נתונים רשמי למעקב מצב האויר. לבחינת השינויים הבין עונתיים בוצע שימוש בניתוח קוזינור. המודל הלינארי הכללי ששומש לבחינת הקשר בין מזהמי האוויר ומדד הדום נשימתי - האטה בקצב הנשימות הותאם לשינויים בעונות. מודלים למדד הדום נשימתי - האטה בקצב הנשימות בשלבי שינה שונים, קבוצות מין וקבוצות שונות עפ"י חומרת התסמונת נותחו בנפרד.

החוקרים מצאו כי שינויים עונתיים לטיפול CPAP לא היו מובהקים סטטיסטית. חומר חלקיקי בגודל של 10 מיקרומטר או פחות, אוזון, גופרית דו-חמצנית, ולחות יחסית היו קשורים למדד הדום נשימתי - האטה בקצב הנשימות רק בחולים בדרגה חמורה של תסמונת דום נשימה חסימתי בשינה.

החוקרים מסכמים כי שינוי עונתי במינון ה-CPAP אינו נדרש. יש להגן על אוכלוסיות פגיעות מפני מזהמי אוויר. יש להבהיר את סיבת הקשר בין מדד הדום נשימתי - האטה בקצב הנשימות למצב האוויר בשלבי השינה שאינם עם תנועת עיניים מהירות (Non REM sleep).

מקור: 

Cheng, W-J. et al. (2019) JCSM DOI: 10.5664/jcsm.7830

נושאים קשורים:  דום נשימה חסימתי בשינה,  זיהום אוויר,  REM,  מחקרים
תגובות