הודעות הוועד

איגרת ועד איגוד רופאי בריאות הציבור

להלן מכתב מאת ועד האיגוד הנבחר החדש

לחברי וידידי האיגוד שלום רב,

ב-19.6.3 נבחר ועד חדש לאיגוד. להלן שמות חברי הועד ותפקידם במסגרת הועד הנבחר:

ד"ר חגי לוין – יו"ר,
ד"ר ערן קופל – מזכיר,
ד"ר איריס רסולי - גזברית,
וחברי הועד: פרופ' נדב דוידוביץ', ד"ר מיכל ברומברג וד"ר מאיה לוונטר רוברטס.

בנוסף נבחרו חברי ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן.

אנו מודים לחברות הועד היוצא: פרופ' רחלי דנקנר, פרופ' ליטל קינן-בוקר ופרופ' נטשה בילנקו.

בשנים האחרונות, האיגוד זכה למעמד בולט בציבוריות הישראלית. בשנים אלו הוצאנו ניירות עמדה, פעלנו בכנסת, בוועדות לאומיות, בתקשורת וביחד עם שותפים רבים למען בריאות הציבור במגוון רחב של תחומים: טיפות החלב, תזונה בריאה, המאבק בנזקי העישון, בריאות וסביבה ועוד. עם מעמד זה מגיעה אחריות רבה לפעול בצורה מיטבית לקידום בריאות הציבור בישראל ולקידום המקצוע. אנו נמצאים בתקופה של אתגרים רבים לתחום ולמקצוע בריאות הציבור, בצד הזדמנויות.
רופאי בריאות הציבור, בפועלם כאנשי מקצוע וכמנהלים, מהווים שומרי סף לטובת קבלת החלטות המשרתות את האינטרס הציבורי. עלינו להתמודד עם גורמים בעלי עניין מסחרי או פוליטי שאינו עולה בקנה אחד עם בריאות הציבור, או אשר שואפים להחליש את שומרי הסף.
בשנים הקרובות נמשיך לפעול, ביחד עם משרד הבריאות, משרדי הממשלה האחרים, החברה האזרחית, האקדמיה, נבחרי הציבור והציבור עצמו, במטרה להמשיך ולקדם את בריאות הציבור בישראל.

ועד האיגוד, יחד עם חברי האיגוד ושותפינו הרבים לעשייה, נפעל לקידום בריאות כלל תושבי ישראל, לצמצום אי שוויון בבריאות, ולקידום תפיסת בריאות-בכל-מדיניות. בה בעת נפעל לחיזוק כוח האדם בבריאות הציבור ולהקצאת משאבים וכוח אדם הולמים לבריאות הציבור בישראל בכלל ובשירותי בריאות הציבור בפרט. נקדם חיזוק מעמד רופאי בריאות הציבור במגזרים השונים - משרד הבריאות- בלשכות ובמטה, אקדמיה, מכוני מחקר, קופות החולים והקהילה. נפעל להטמעת הבריאות הדיגיטלית והשימוש במאגרי מידע בראיית בריאות הציבור. בפעילותנו ניאבק ליישום עקרונות בריאות הציבור במסגרות שונות באופן מקצועי, לטובת הציבור ותוך מניעת השפעה של אינטרסים זרים על מקבלי ההחלטות, ולקידום תפיסת בריאות הציבור בקרב מקבלי ההחלטות, הרופאים והציבור. ניאבק כנגד היוזמה להפקיר את תפקידי הניהול הבכירים בבריאות הציבור ולהעבירם מידי רופאים מומחים בבריאות הציבור לידי רופאים שאינם מומחים בתחום או בידי "מנהלים" שאינם אנשי מקצוע, ובכך לפגוע ביכולת המקצועית בתחום חשוב זה עבור הציבור כולו.

אנו נמצאים כרגע בתהליך של קביעת תכנית עבודה לשנים הקרובות. בין היתר, אנו צפויים לחתום על הסכם קיבוצי חדש ונעשה כל מאמץ על מנת להבטיח כי ההסכם יגן על זכויותיהם של רופאי בריאות הציבור.

את סדנת סופ"ש השנתית הקרובה של האיגוד נקדיש לנושא "מעמדו של רופא בריאות הציבור". מידע מפורט על הסדנה יישלח בהמשך.

במקביל, אנו פועלים בשנים האחרונות לקרב את כלל העוסקים במקצועות בריאות הציבור לאיגוד. בהיעדרו של ארגון העוסק בבריאות הציבור בישראל, אנו רואים באיגוד בית לכלל העוסקים בבריאות הציבור. אכן, בשנים האחרונות הצטרפו לאיגוד חברים העוסקים בבריאות הציבור, שאינם רופאי בריאות הציבור, והעבודה המשותפת מניבה פירות. מספר החברים באיגוד גדל לכ-150 ואנו שואפים אף להגדילו עוד.

בעזרת שיתוף הפעולה שלכם לצירוף חברים חדשים, נוכל לחזק את מעמדנו. ככל שמספר חברי האיגוד יגדל כך יגדל כוחנו לפעול למען חיזוק התחום והמקצוע.

באם טרם שילמת את דמי החבר, ניתן לעשות זאת בקישור הבא:
מערכת התשלומים.
להצטרפות של חברים חדשים ניתן למלא את הטופס בקישור הבא:
טופס הרשמה.

1. בכל עניין ניתן לפנות לדוא"ל האיגודי: public.health@ima.org.il
2. אתם מוזמנים להתעדכן באופן שוטף באמצעות דף הפייסבוק האיגודי:
Facebook.com/Public.Health.Israel
3 .נפתחה קבוצת ווטסאפ אליה ניתן להצטרף באמצעות הקישור:
https://chat.whatsapp.com/6YbG6z7JdSl0mY5ASFFmVy
4 .ניירות עמדה, הזמנות לכנסים וסיכומי ישיבות הועד מועלים באופן שוטף לאתר האיגוד בכתובת:
https://publichealth.doctorsonly.co.il/

אנו מזמינים אתכם להיות פעילים ומעודכנים במסגרת האיגוד

בברכת בריאות,
ועד איגוד רופאי בריאות הציבור

נושאים קשורים:  הודעות הוועד
תגובות